Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat is er veranderd?

Ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen, kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen? En is op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag de ondernemer deze 3 jaar nog afschrijven volgens de oude regels.

Voor wie?

  • ondernemers met gebouwen in eigen gebruik die aangifte vennootschapsbelasting doen

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2019.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst