Incassobureau moet zich inschrijven in incassoregister

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2021

Wat verandert er?

Heeft u een incassobureau? Er komt een incassoregister waar incassobureaus zich moeten inschrijven. Ook moeten incassobureaus zorgvuldige en begrijpelijke taal gebruiken zodat mensen weten wat hun rechten en plichten zijn. Voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden komen er eisen van kwaliteit en professionaliteit. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving.

Voor wie?

  • incassobureaus

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 juli 2021.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven