Laag btw-tarief voor e-books

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Verkoopt u e-books? Digitale boeken, kranten en tijdschriften krijgen het verlaagde btw-tarief van 9%. Het gaat dan om het langs elektronische weg leveren of uitlenen van een boek, dagblad, weekblad, tijdschrift of een ander tenminste driemaal per jaar regelmatig verschijnende uitgaven. Hiermee verdwijnt het verschil in btw voor fysieke en digitale uitgaven.

Voor wie?

  • ondernemers die digitale boeken, kranten en tijdschriften leveren

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven