Dit artikel is gerelateerd aan:

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2022

Wat verandert er?

Gaat u beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder? Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders worden verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg.

De zorg- of jeugdhulpaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is.

Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders kunnen zich na al bij het CIBG inloggen en melden als nieuwe zorgaanbieder.

Voor wie?

  • alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz)

Wanneer?

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) gaat naar verwachting in op 1 januari 2022.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven