Dit artikel is gerelateerd aan:

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2021

Wat verandert er?

Gaat u beginnen als zorgaanbieder? Nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg.

De zorgaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is.

Voor wie?

  • alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz)

Wanneer?

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu al aanmelden via www.meldennieuwezorgaanbieders.nl

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven