Dit artikel is gerelateerd aan:

Invoering MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Heeft u personeel? Een pakket aan maatregelen moet de loondoorbetalingsverplichtingen bij zieke werknemers makkelijker en goedkoper maken voor kleine ondernemers. Afspraken daarover liggen vast in een convenant van werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars.

Tot de maatregelen behoren onder meer:

  • een MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering ondersteunt u bij uw re-integratieverplichting tegenover een zieke werknemer. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt u bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal € 450 miljoen. Hiervan profiteren vooral de kleine werkgevers.
  • het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen wordt leidend. Op basis van dit advies richt u met uw werknemer het re-integratietraject in. (Deze laatste maatregel gaat in per 1 januari 2021.)

Voor wie?

  • ondernemers met personeel

Wanneer

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven