Invoering nieuw plantenpaspoort en Plantgezondheidsverordening

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 14 december 2019

Wat verandert er?

Verhandelt u plantaardig teeltmateriaal? Om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen komen er nieuwe regels. De huidige Europese Fytorichtlijn wordt vervangen door 2 nieuwe Europese verordeningen: de PlantgezondheidsverordeningExterne link en de ControleverordeningExterne link.

Belangrijke onderwerpen die gaan veranderen zijn:

  • een uitbreiding van de plantenpaspoortplicht
  • een nieuwe indeling van schadelijke organismen
  • registratie van bedrijven in een nationaal bedrijvenregister
  • nieuwe procedures voor import
  • een nieuw format van het exportcertificaat en introductie pre-exportcertificaat

Voor wie?

  • Alle Europese bedrijven met fytosanitair gereguleerd plantmateriaal

Wanneer?

De Plantgezondheidsverordening en de Controleverordening gaan naar verwachting in op 14 december 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven