Nieuwe pachtnormen 2018

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2018

Wat is er veranderd?

Heeft u een akkerbouw- of melkveebedrijf? Op 1 juli 2018 zijn de nieuwe pachtnormen voor de landbouw van kracht geworden. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018External link zijn berekend volgens de regels van het Pachtprijzenbesluit.

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2018 zijn in bijna alle pachtprijsgebieden gedaald ten opzichte van de pachtnormen 2017.

Daarnaast zijn ook pachtnormen voor los tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Voor wie?

  • akkerbouwbedrijven
  • melkveebedrijven
  • landeigenaren

Wanneer?

De nieuwe pachtnormen zijn op 1 juli 2018 ingegaan.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven