Vleeskeuring weer publieke taak gaat niet door

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: gaat niet door

Let op: deze wijziging gaat niet door. Meer informatie leest u in het advies van de Raad van State over de instelling van een Keuringsdienst roodvlees in slachterijenExterne link.

Wat zou er veranderen?

Keuring van vlees zou weer een taak van de overheid worden. Er zou een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voor de keuringstaken van (rood)vlees worden opgericht.

Voor wie?

  • Slagers
  • Slachthuizen
  • Vleesverwerkende industrie

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven