Dit artikel is gerelateerd aan:

IPPC-installaties en Richtlijn industriële emissies

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een IPPC-installatie is een installatie waarin een of meer van de activiteiten plaatsvinden zoals staat in bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november2010 inzake industriële emissies PbEU (334). IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

Richtlijn industriële emissies

De Richtlijn industriële emissies is gericht op preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. In de richtlijn staan bepaalde verplichtingen voor intensieve veehouderijen en grote milieuvervuilende industriële bedrijven. Zo moeten zij de best beschikbare technieken (BBT) gebruiken. Hiermee moeten zij hun verontreiniging beperken, zo min mogelijk energie en grondstoffen gebruiken en zo min mogelijk afval produceren.In Nederland is de Richtlijn industriële emissies opgenomen in de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet. Hiermee moeten zij hun verontreiniging beperken, zo min mogelijk energie en grondstoffen gebruiken en zo min mogelijk afval produceren. In Nederland is de Richtlijn industriële emissies opgenomen in de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet.

Regels voor IPPC-bedrijven

Een IPPC-bedrijf is verplicht om:

  • de beste beschikbare technieken (BBT) te gebruiken
  • verontreiniging te beperken
  • zo min mogelijk energie en grondstoffen te gebruiken
  • zo min mogelijk afval te produceren.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven