Dit artikel is gerelateerd aan:

IPPC-installaties en Richtlijn industriële emissies

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

IPPC-installaties zijn grote industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU). IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

Richtlijn industriële emissies

De Richtlijn industriële emissies is gericht op preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. In de richtlijn staan bepaalde verplichtingen voor intensieve veehouderijen en grote milieuvervuilende industriële bedrijven. Zo moeten zij de best beschikbare technieken (BBT) gebruiken. Hiermee moeten zij hun:

  • verontreiniging beperken
  • zo min mogelijk energie en grondstoffen gebruiken
  • zo min mogelijk afval produceren

In Nederland is de Richtlijn industriële emissies opgenomen in de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven