Jaarrekening deponeren

Deze informatie is geplaatst door

Ondernemersplein | KVK

Heeft u een bv, nv, coöperatie, stichting of onderlinge waarborgmaatschappij? Dan moet u aan het einde van elk jaar een jaarrekening indienen bij KVK.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag van uw onderneming. Het geeft in grote lijnen weer hoe uw bedrijf het financieel heeft gedaan in het betreffende boekjaar. De jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen: de balans, een winst- en verliesrekening, en de daarbij horende toelichting. Dit is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte . Bedrijven van een micro of kleine omvang deponeren geen winst en verliesrekening.

Een jaarrekening is niet hetzelfde als een jaarverslag. In een jaarverslag blikt u terug op alle bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. Een jaarrekening gaat alleen over het financiële deel.

Hoe groter uw bedrijf, hoe meer financiële informatie u in het rapport moet vermelden. Meestal stelt de accountant of boekhouder de jaarrekening voor u op, maar u mag het uiteraard ook zelf doen. Bij middelgrote en grote bedrijven moet een accountant de jaarrekening goedkeuren.

Hoe groot is uw bedrijf?

Uw onderneming valt in een bepaalde klasse. Hierbij wordt gekeken naar de informatie in uw jaarrekening. De indeling wordt bepaald door de totale waarde van uw bezittingen (activa), uw netto-omzet en het aantal medewerkers.

Bent u verplicht een jaarrekening te deponeren?

Bv’s, nv’s, coöperaties, stichtingen en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren. Eenmanszaken en vof’s hoeven dit niet te doen.

Hoe deponeert u uw jaarrekening?

Hoe u uw jaarrekening indient, ligt eraan hoe groot uw bedrijf is. De meeste bedrijven moeten hun jaarrekening digitaal deponeren . Meestal gaat dat via uw boekhouder, belastingconsulent of accountant. Die maakt gebruik van de digitale tool SBR (Standard Business Reporting). U kunt ook zelf uw jaarrekening deponeren .

Gevolgen bij te laat indienen

Als u uw jaarrekening te laat indient, riskeert u een boete of moet u voor de rechter verschijnen. Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening.

Wanneer moet u uw jaarrekening deponeren?

Wanneer u uw jaarrekening moet deponeren, hangt af van wat voor rechtsvorm uw bedrijf heeft. In ieder geval moet de jaarrekening binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar worden gedeponeerd. Op de site van KVK vindt u meer informatie over deze termijnen.

Uitzonderingen bij deponeren

In een aantal gevallen hoeft u geen jaarrekening te deponeren. U kunt ontheffing krijgen. Vaak moet u dan een andere verklaring indienen. Ontheffing wordt alleen verleend in zeer uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld bij een faillissement of gevallen van overmacht (zoals brand of diefstal).

Deze informatie is geplaatst door

Ondernemersplein
KVK