MenuZoekenZoekenHome

Juridische zaken bij export

Deze informatie is geplaatst door:KVKKVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRijksdienst voor Ondernemend Nederland± 2 min lezen

Zorg ervoor dat u de afspraken met uw klant of zakenpartner goed vastlegt. Zo weten jullie allebei wat jullie rechten en plichten zijn. Dat kan in een contract of in de algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden.

Stel een contract op

Het is vaak geen verplichting om een contract op te stellen. Maar het geeft wel duidelijkheid over uw rechten en plichten. En die van uw handelspartner. Dat helpt conflicten voorkomen. Ontstaan ze toch? Dan staat u in ieder geval sterk.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een contract aangaan. Houd er wel rekening mee dat een contract door een rechter ongeldig kan worden verklaard wanneer een partij minderjarig is of onder curatele staat. Het is dus belangrijk met wie u een overeenkomst afsluit.

Wat staat in een contract?

In het contract beschrijft u uw product of dienst, de prijs ervan en de aanvaarding door de klant. In een contract staat ook welk recht geldt en welke rechter bevoegd is om te oordelen als er een geschil ontstaat. Per land zijn er namelijk grote verschillen. Voor de precieze inhoud kunt u het beste een jurist inschakelen.

Spreek ook duidelijke leveringsvoorwaarden af in uw contract. Dit doet u met de ICC Incoterms®.

Stel algemene voorwaarden op

Algemene voorwaarden zijn leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden die standaard gelden voor een offerte of overeenkomst. Bekijk goed of uw algemene voorwaarden ook rechtsgeldig zijn voor de verkoop van uw product of dienst in het exportland. Stuur uw algemene voorwaarden mee met uw offerte en verwijs ernaar in het contract. Zorg ook voor een goede vertaling van uw algemene voorwaarden.

Bewaak uw intellectueel eigendom

Als u een nieuw of uniek product op een buitenlandse markt introduceert, dan wilt u niet dat anderen dit namaken. U kunt voorzorgsmaatregelen nemen door uw merk te deponeren. Als het om een eigen uitvinding gaat kunt u een octrooi aanvragen voor uw product. Bekijk in het landenoverzicht op RVO.nl hoe u uw intellectueel eigendom beschermt in uw exportland.

Check de producteisen en productaansprakelijkheid

Als u een gebrekkig product op de markt brengt, bent u aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Kijk dus goed naar de producteisen in een land. Zelfs als u beschikt over keuringscertificaten. Als u aansprakelijk wordt gesteld kunt u te maken krijgen met financiële claims.

Let op! Onderhandelingen zijn niet altijd vrijblijvend

Tijdens de onderhandelingen kan u gevraagd worden een intentieverklaring te tekenen. Hierin wordt opgenomen met welke bedoeling u de onderhandelingen doet. U kunt dan vaak niet meer afhaken zonder financiële gevolgen. Let er dus op dat u bij het tekenen van een intentieverklaring onbedoeld verplichtingen kunt aangaan.

Naar boven