Ketensamenwerking

Deze informatie is geplaatst door

KVK

“Mijn toeleveranciers bieden commitment omdat ze weten dat wij alle opdrachten aan hen gunnen zolang ze goed blijven presteren. We hebben raamcontracten met marktconforme partijen en laten hen meedenken in wat onze klant nodig heeft. Je moet flexibel omgaan met knelpunten en niet bang zijn voor vernieuwing in je producten en processen”, vertelt Dirk Reedijk, directeur R&D van Reedyk B.V. Klaaswaal.

Waarom ketensamenwerking

In elke willekeurige productieketen is samenwerking niet meer weg te denken. Zelf zoekt u wellicht ook naar een betere samenwerking met leveranciers, klanten en kennisinstellingen. Op welke ontwikkelingen in de markt zou u graag inspelen? Vraagt uw klant om steeds kortere levertijden? Moet u om concurrerend te blijven steeds vaker uw product vernieuwen? Heeft uw eigen bedrijf al de nodige stappen gezet maar levert dit onvoldoende op? Overweeg dan om slimmer samen te gaan werken in de keten. Door een uitgekiende ketensamenwerking met uw toeleveranciers en klanten krijgt u zaken voor elkaar waar u alleen niet toe in staat bent.

De KvK stimuleert om samenwerking in de keten te professionaliseren en hiervoor een strategie te ontwikkelen die past bij uw bedrijf. Het versterkt uw bedrijfspositie en maakt de totale keten sterker in de markt van vraag en aanbod.

Ontdek uw kansen met de KvK

Hulpmiddelen

Hoe realiseert u samen met andere partijen meer resultaat? Of er voor u ook kansen liggen in ketensamenwerking, ontdekt u met de volgende hulpmiddelen:

  • het KvK StroomschemaExterne link voor succesvolle samenwerking. Door antwoord te geven op 6 vragen brengt u in kaart of samenwerking uw concurrentiepositie versterkt.
  • de KvK KetenpositieScanExterne link. Deze scan doorloopt u samen met uw zakenrelaties. U krijgt dan in beeld of uw toeleverancier u herkent als strategische partner of routineleverancier. Of herkent de markt u eerder in de positie als hefboom- of knelpuntleverancier in de keten?
  • de KvK Praatplaat KetencompetentiesExterne link. De praatplaat is een vragenlijst waarmee u uw samenwerking met anderen kunt beoordelen. Wat kan anders of beter? U krijgt inzicht in uw ontwikkelmogelijkheden voor operations, innovatie en samenwerking op tactish en strategisch niveau.
  • het Plan van Aanpak voor ketensamenwerkingExterne link in de productieketen. Het plan van aanpak helpt u met het stellen van prioriteiten, het maken van een taakverdeling en een planning van uw verbeterpunten.

Presentatie

De presentatie Ketensamenwerking in de productieomgevingExterne link laat in vogelvlucht zien wat ketensamenwerking voor u kan betekenen.

Vraag stellen of advies nodig?

Voor vragen over ketensamenwerking belt u 088 585 2222.

Deze informatie is geplaatst door

KVK