Kleineondernemersregeling (KOR)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Wilt u meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR)? Er zijn 2 regelingen:

 • De nieuwe kleineondernemersregeling: Deze regeling gaat in vanaf 1 januari 2020. Als uw aanmelding uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen was, doet u mee vanaf 1 januari 2020. Daarna is de eerstvolgende startdatum 1 april 2020. Uw aanmelding moet dan uiterlijk 3 maart binnen zijn. Heeft u een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan doet u vanaf 1 januari 2020 automatisch mee. U kunt uw deelname op ieder moment stoppen.
 • De huidige kleineondernemersregeling: Deze regeling kunt u tot 1 januari 2020 gebruiken.

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

Heeft u per kalenderjaar een omzet van maximaal € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de nieuwe KOR. Als u meedoet, berekent u geen btw aan uw klanten. U draagt dan ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingenExterne link na, hoeft u geen btw-aangifte meer te doen.

Wie kan meedoen met de nieuwe KOR?

De nieuwe KOR is voor:

 • natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden daarvan (zoals eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen onder firma)
 • rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen en bv's)

Als u wilt meedoen met de nieuwe KOR, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • U bent btw-ondernemer.
 • Uw omzet is maximaal € 20.000 per kalenderjaar.
 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland. Of u heeft hier een vaste inrichting.

U controleert met het hulpmiddel KleineondernemingsregelingExterne link of u met de nieuwe KOR kunt meedoen. De nieuwe KOR is voor:

 • natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden daarvan (zoals eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen onder firma)
 • rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen en bv's)

Meedoen voor ten minste 3 jaar

Als u met de nieuwe KOR meedoet, is dat voor ten minste 3 jaar. U kunt tussentijds niet stoppen. U kunt uw deelname alleen tussentijds stoppen als:

 • uw omzet in 1 kalenderjaar groter is dan € 20.000. Dan moet u stoppen met de KOR. U moet dit meteen melden aan de BelastingdienstExterne link. En u moet dan de normale btw-regels gebruiken.
 • de Belastingdienst u heeft aangemeld voor de nieuwe KOR omdat u een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft. Dan kunt u uw deelname op ieder moment stoppen.

Voor- en nadelen van de nieuwe KOR

Meedoen met de nieuwe KOR is niet altijd financieel voordelig. Bijvoorbeeld als u nu ieder jaar btw terugkrijgt. Want u kunt dan geen btw meer terugvragen. Of als u de komende 3 jaar een grote investering gaat doen. Want u kunt dan de btw over die investering niet aftrekken. En als u heeft geïnvesteerd, moet u misschien uw btw-aftrek herzienExterne link. Lees de verschillende overwegingenExterne link en voorbeeldenExterne link.

Aanmelden voor de nieuwe KOR

Als u wilt meedoen met de nieuwe KOR, moet u zich met een formulier aanmeldenExterne link.

Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding 3 maart 2020 binnen zijn.

Heeft u een ontheffing administratieve verplichtingen?

Heeft u een ontheffing van administratieve verplichtingenExterne link voor de btw? Dan heeft de Belastingdienst u automatisch aangemeld voor deelname aan de nieuwe KOR vanaf 1 januari 2020. Wilt u dit niet, dan moet u zich afmeldenExterne link. U kunt uw deelname op ieder moment stoppen. Bijvoorbeeld als u een grote investering gaat doen. Nadat u zich heeft afgemeld, kunt u 3 jaar lang niet meer meedoen met de nieuwe KOR.

Huidige kleineondernemersregeling (KOR) tot 1 januari 2020

Betaalt u per kalenderjaar maximaal € 1.883 btw? Dan komt u in aanmerking voor belastingvermindering volgens de huidige kleineondernemersregelingExterne link. U kunt deze regeling tot 1 januari 2020 gebruiken.

Is de btw die u jaarlijks moet betalen zelfs lager dan € 1.345? Dan hoeft u geen btw te betalen. En met een ontheffing van de BelastingdienstExterne link hoeft u geen btw-administratie meer bij te houden. En hoeft u geen btw-aangifte te doen. U mag dan geen btw meer in rekening brengen. Deze ontheffing moet u zelf schriftelijk aanvragen.

Wie kan meedoen met de huidige KOR?

Als u wilt meedoen met de huidige KOR, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • U heeft een eenmanszaak. Of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
 • U moet in 1 kalenderjaar minder dan € 1.883 btw betalen. Van dit bedrag heeft u de 'voorbelasting' al afgetrokken.
 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland.
 • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btwExterne link.

Belastingvermindering van de huidige kleineondernemersregeling berekenen

U kunt de belastingvermindering volgens de huidige kleineondernemersregeling zelf berekenenExterne link. Voor specifieke situatiesExterne link geldt een aparte berekening.

Hoe kunt u de huidige KOR gebruiken?

U past de vermindering van de btw toe op de laatste aangifte van het jaar, of op de 1e aangifte van het volgende jaar. Wilt u de vermindering eerder verrekenen? Dat kan. U kunt dan per maand of per kwartaal in uw aangifte een voorlopige verminderingExterne link invullen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst