KunstKoop

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Let op: gesloten

Bent u galeriehouder? En wilt u de verkoop van hedendaagse kunst bevorderen? Dat kan met de KunstKoopregeling. Hiermee kunnen uw klanten hun aankoop op afbetaling kopen, zonder dat zij rente betalen. Het Mondriaan Fonds betaalt de rente aan de bank. Uw klanten komen alleen voor renteloze afbetaling in aanmerking als u als galeriehouder bent toegelaten tot de regeling.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw galerie staat minstens een jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Uw galerie had in het jaar voor aanvraag een omzet van minimaal € 30.000 uit de verkoop van beeldende kunst.
  • U hebt een vaste eigen kunstenaarsstal.
  • Het aanbod van uw galerie bezit voldoende kwaliteit.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt 1 keer per 2 jaar jaar een aanvraag indienen bij het Mondraan Fonds om mee te doen aan de KunstKoop. De regeling is nu gesloten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven