Licentie verlenen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U bent eigenaar van een octrooi maar u wilt dat een andere partij het exploiteert. Of u wilt juist kennis gebruiken die door het octrooi van een ander is beschermd. Dan is een licentie de aangewezen oplossing.

Een octrooilicentie is een afspraak tussen de licentiegever (de octrooihouder) en de licentienemer. Met een licentie krijgt de licentienemer toestemming van de licentiegever om de uitvinding:

 • zelf te maken
 • en/of te verkopen
 • en/of toe te passen.

U kunt een licentie verlenen voor alles wat onder uw octrooi valt, of per land of per markt- en/of toepassingsgebied. Als tegenprestatie betaalt de licentienemer meestal een vergoeding (vast en/of variabel) aan de licentiegever.

2 octrooihouders kunnen elkaar licentie verlenen. Dit wordt vaak gebruikt wanneer beide uitvindingen in één product zijn verwerkt. Zo kunnen de 2 octrooihouders dat product elk vrij op de markt brengen. Zo'n onderling uitwisselen van licenties wordt 'cross-licensing' genoemd. Een voordeel van deze uitwisseling kan zijn dat een onderneming toegang krijgt tot nieuwe kennis.

Het is belangrijk de afspraken vast te leggen in een licentieovereenkomst. Lees meer over de inhoud van een licentieovereenkomstExterne link.

Soorten licenties

Er zijn veel verschillende soorten licenties zoals niet-exclusieve licenties, open licenties en exclusieve licenties. Lees meer over soorten licentiesExterne link.

Voordelen van licenties verlenen

Een licentie biedt een licentiegever de kans extra winst uit zijn octrooi te halen. Andere voordelen zijn:

 • de licentiegever houdt blijvende zeggenschap over de uitvinding (wat niet zo is bij verkoop)
 • de licentiegever houdt de mogelijkheid om zijn eigen productie te combineren met licentiëring in andere landen of marktsegmenten
 • door een niet-exclusieve licentie te verlenen, is de licentiegever niet afhankelijk van één afnemer. Zo bereikt de uitvinding via verschillende kanalen de markt
 • open licenties zorgen ervoor dat aanbod en markt goed op elkaar aansluiten
 • door exclusieve licenties te verlenen, blijft de markt overzichtelijk

Nadelen van licenties verlenen

Licenties leggen de licentiegever ook beperkingen op. Bijvoorbeeld:

 • de reputatie van een product dat de licentienemer zelf ook aanbiedt, wordt afhankelijk van de kwaliteit die anderen leveren
 • licentienemer en licentiegever kunnen verschillende belangen hebben bij het handhaven van het octrooi
 • de licentiegever kan te afhankelijk worden van de resultaten van de licentienemers
 • de houder van een exclusieve licentie kan de uitvinding van de markt houden
 • Na verloop van jaren gaan de belangen van licentieverlener en licentienemer vaak uiteenlopen waardoor discussies ontstaan tussen de partijen.

Zelf aanbieden of zoeken naar licenties

U kunt uw octrooi ter licentie aanbieden via het Enterprise Europe Network (EEN)Externe link van RVO voor maatwerk-matchmaking in meer dan 60 landen.

U kunt ook zelf op zoek gaan naar licentiepartijen, bijvoorbeeld in octrooidatabankenExterne link, via een kennismakelaar of een bemiddelingswebsite op internet.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland