Licentiepartijen vinden

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hoe vindt u licentienemers of licentiegevers? U kunt uw octrooi ter licentie aanbieden via het Enterprise Europe Network (EEN) van RVO.nl voor maatwerk-matchmaking in meer dan 60 landen. U kunt ook zelf op zoek gaan naar licentiepartijen, bijvoorbeeld in octrooidatabanken, via een kennismakelaar of een bemiddelingswebsite op internet.

Heeft u octrooien waarvoor u licenties wilt verlenen, maak dat dan bekend. Zo overtuigt u een licentiepartij makkelijker en houdt u de regie op de markt. Onduidelijkheid hierover leidt tot twijfel en terughoudendheid bij de licentienemer:

  • De licentienemer is misschien voorzichtig in het vragen naar licenties omdat zijn vraag ertoe kan leiden dat een licentiegever besluit om (nu) toch zelf zijn uitvinding op de markt te brengen. Zo zou de potentiële licentienemer er een concurrent bij krijgen in plaats van een samenwerkingspartner.
  • Een potentiële licentienemer kan bij twijfel ook besluiten een alternatief te zoeken of zelf te ontwikkelen. Uw kans op (extra) inkomsten op uw octrooi nemen daarmee af.

Licentiepartij vinden via EEN

Als octrooihouder kunt u met een 'Verklaring licentiebereidheid' op mijn.rvo.nl Externe linkaangeven dat u licentienemers zoekt. Uw octrooi wordt dan opgenomen in een digitale octrooidatabank. Deze databank is alleen toegankelijk voor adviseurs van het Enterprise Europe Network (EEN)Externe link. Zij gaan voor u in meer dan 60 landen op zoek naar mogelijke licentiepartijen. Deze maatwerk-matchmaking is gratis.

Als u wel een octrooiaanvraag heeft gedaan maar nog geen octrooi heeft, dan kunt u aangeven of u uw octrooi na verlening ter licentieExterne link aan derden wilt aanbieden.

Direct bij een octrooiaanvraag kunt u al aangeven dat u het octrooi ter licentiëring aanbiedt. Na verlening wordt uw octrooi vanzelf opgenomen in de digitale octrooidatabank voor maatwerk-matchmaking door adviseurs van het Enterprise Europe Network (EEN).

Licentiepartij vinden via bemiddelingswebsites

Er zijn verschillende octrooidatabankenExterne link op internet waarin u als octrooihouder kunt aangeven dat u licenties wilt verlenen. Dit zijn handelsbeurzen of 'marktplaatsen' waar octrooihouders en licentienemers contact met elkaar leggen.

Licentiepartij vinden via kennismakelaar

Kennismakelaars gaan voor de licentiegever en licentienemer op zoek naar een geschikte partner. Ze spelen daarbij een bemiddelende rol.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland