Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomePersoneel

Loon en loonstrookje

Deze informatie is geplaatst door:Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid± 2 min lezenEnglish version

Voor veel werknemers is het salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Daarom zijn er ook eisen aan de betaling ervan. En wat u wel of niet tot het salaris mag rekenen en hoeveel uw werknemers minimaal moeten krijgen. Wat moet u minimaal betalen?

Al uw werknemers moeten in ieder geval het wettelijk minimumloon krijgen. Natuurlijk in verhouding tot het aantal uren dat ze werken. Ook hebben ze recht op de minimum vakantiebijslag en op een minimaal aantal vakantiedagen. Betaalt u te weinig? Dan kunt u een boete krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wat hoort bij het loon?

Loon is alles wat uw werknemer krijgt als tegenprestatie voor het werk. Dus ook een beloning in natura of een onkostenvergoeding. Het minimumloon mag niet in natura.

Loon kan bestaan uit:

  • Geld. Contant of via de bank.
  • Vergoeding of juist inhouding voor gebruik van laptop, telefoon of tablet.
  • Vergoeding of juist inhouding voor huisvesting. Dit mag maximaal 25% zijn van het minimumloon.
  • Vergoeding of juist inhouding voor opleiding en training.
  • Reiskostenvergoeding.

Houd u aan het wettelijk minimumloon

U moet uw werknemer minstens het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon betalen. Het minimumloon geldt voor werknemers vanaf 21 jaar. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Ieder half jaar worden de lonen aangepast. Dat gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Wanneer salaris uitbetalen?

U betaalt het loon achteraf. Dus direct nadat uw werknemer een bepaalde periode voor u heeft gewerkt. Meestal gaat het om een periode van een maand, maar u kunt ook wekelijks betalen, of 4-wekelijks. Die termijn spreekt u schriftelijk af met uw werknemer, bijvoorbeeld in het arbeidscontract.

Later uitbetalen van loon

U moet het salaris eigenlijk direct na de gewerkte periode betalen. Wilt u liever later betalen, dan moet u hierover afspraken maken in het arbeidscontract.

Hoe moet u het loon betalen?

U moet het loon contant of per bank betalen. Het netto minimumloon moet in ieder geval altijd via de bank. Verdient uw werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u het meerdere wel contant of in natura betalen.

Loonstrook

U moet uw werknemer een loonstrook geven. Veel werkgevers doen dit iedere maand, maar dat is niet verplicht. Het geven van een loonstrookje is wel verplicht bij de betaling van het eerste salaris van een nieuwe werknemer. En als er iets verandert in het loon of in de loonheffingen.

U mag de loonstrook digitaal geven als uw werknemer hier uitdrukkelijk mee instemt. Uw werknemer moet de digitale loonstrook kunnen opslaan.

Lees wat op een loonstrook hoort te staan.

Naar boven