Loondoorbetaling bij ziekte

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U moet maximaal 2 jaar het loon doorbetalen van uw zieke werknemer. Tenzij UWV u een loonsanctie oplegt. Dan moet u het loon nog maximaal 1 jaar langer doorbetalen. Uw werknemer krijgt tijdens de loondoorbetaling in ieder geval 70% van het laatstverdiende loon. In het 1e jaar mag dat niet minder zijn dan het minimumloon. In het 2e jaar mag dat wel. Dat geldt ook voor de periode van de loonsanctie.

Voor welke werknemers moet u loon doorbetalen?

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte geldt voor al uw eigen werknemers:
  • werknemers met een vast contract.
  • werknemers met een tijdelijk contract.
  • oproepkrachten.

Moet u 100% van het loon doorbetalen?

Nee, dat hoeft niet. U moet het 1e jaar wel minimaal 70% van het loon doorbetalen en minstens uitkomen op het minimumloon. Betaalt u minder, dan kunt u een boete krijgen van Inspectie SZW. In de meeste cao's of arbeidscontracten staat dat een werknemer het 1e jaar 100% krijgt doorbetaald. In het 2e jaar moet u ook minimaal 70% van het loon betalen, maar dan hoeft u niet uit te gaan van minstens het minimumloon.

Tot wanneer moet u loon doorbetalen?

  • Bij een tijdelijk contract: tot uw werknemer uit dienst gaat.
  • Bij een vast contract: als uw werknemer na 2 jaar ziekte in de WIA komt. U mag uw werknemer dan ontslaan. U hoeft dan geen loon meer door te betalen, maar misschien moet u wel de uitkering betalen.
  • Bij ontslag op op staande voet: tot het moment van ontslag.

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid