Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Maatregelen nemen voor explosieveiligheid

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish version

Is er mogelijk explosiegevaar op de werkplek? U moet uw werknemers beschermen en maatregelen nemen voor explosieveiligheid.

Algemene maatregelen

U moet maatregelen nemen om explosiegevaar te voorkomen:

  • zorg ervoor dat er geen brandbare stoffen op de werkplek zijn
  • lukt dat niet, zorg dan dat explosief materiaal niet in aanraking kan komen met ontstekingsbronnen
  • is er toch een explosie, zorg ervoor dat de schade beperkt blijft en dat deze explosie niet kan zorgen voor een nog grotere explosie

ATEX 153 Richtlijn

U moet op grond van de Arbowet beleid voeren om uw werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Hiervoor moet u zich houden aan de Europese richtlijn 1999/92/EG, ook bekend als ATEX 153. In de ATEX 153 staan de minimale veiligheidseisen om explosiegevaar te voorkomen.

Explosieveiligheidsdocument (EVD) maken

U moet voordat u begint met de werkzaamheden een explosieveiligheidsdocument (EVD) maken. Dat document is onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het explosieveiligheidsdocument staat in ieder geval:

  • welke explosierisico's er in uw bedrijf zijn
  • hoe groot de explosierisico’s zijn
  • hoe het zit met de veiligheid van de arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen en alarminstallaties (ontwerp, gebruik en bediening, onderhoud)
  • wat u doet om explosies en explosiegevaar te voorkomen
  • wat de gevarenzones zijn in uw bedrijf
  • voorlichting van de werknemers

Als er iets verandert aan bijvoorbeeld de werkplaats, de machines of de manier van werken dan moet u het document aanpassen.

Gevarenzones

U moet werkplekken waar explosiegevaar kan zijn, indelen in gevarenzones. Zo weet u welke risico’s en gevaren er zijn en kunt u veiligheidsmaatregelen nemen. Elke werkplek met een explosierisico moet een waarschuwingsbord hebben.

Zie ook

Naar boven