Brandveiligheid: maatregelen en vergunning

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen
Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

  Regels brandveiligheid

  In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

  • Het voorkomen van brand, brandpreventie, met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting, aankleding en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen.
  • Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders.
  • Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken.
  • Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes.
  • Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties.
  • De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

  Rekenhulp voor opvang- en doorstroomcapaciteit van een gebouw

  Met de Rekenhulp Veilig Vluchten berekent u de opvang- en doorstroomcapaciteit van een gebouw. Voor wanneer mensen moeten vluchten in geval van brand.

  Wat moet u doen voor brandveiligheid?

  Welke regels er voor u gelden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • Met welke brandgevaarlijke stoffen u werkt.
  • Welke functie uw gebouw heeft. Is het bijvoorbeeld een zorginstelling, een kantoor of hotel?
  • Hoeveel mensen er in uw gebouw komen en of uw gebouw toegankelijk is voor het publiek.

  In hoofdstuk 6, Afdeling 6.5 t/m 6.8 van het Bouwbesluit 2012 staan tabellen. Zoek de gebruiksfunctie van uw gebouw op in de tabellen en dan ziet u welke regels voor u van toepassing zijn.

  Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

  Een gebouw moet altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. De omgevingsvergunning is nodig in situaties met een hoog risico, zoals gebouwen waar veel mensen samenkomen. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of een horecabedrijf.

  U heeft een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig voor bijvoorbeeld:

  • een gebouw waar meer dan 10 personen slapen (hotel, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis)
  • een gebouw waar overdag meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar zijn (basisschool of kinderdagverblijf)
  • een gebouw waar meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten zijn (dagopvang)

  U kunt een vergunningcheck doen via Omgevingsloket online om te weten of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig heeft. U kunt bij de gemeente en het Omgevingsloket online de vergunning aanvragen.

  Let op: Ook voor sommige niet-bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van uw gemeente.

  Melding brandveilig gebruik

  Voor bepaalde gebouwen moet u een gebruiksmelding brandveilig gebruik doen om te voldoen aan de regels voor brandpreventie. Een gebruiksmelding is verplicht als:

  • er meer dan 50 mensen tegelijk in het gebouw zijn (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • in een woning 5 of meer kamers worden verhuurd (woongroep, studentenhuis)
  • als er een andere oplossing voor brandveiligheid wordt gebruikt dan die in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 staan

  Moet u een gebruiksmelding doen? Dat kan via Omgevingsloket online. U mag de gebruiksmelding tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten doen.

  Digitale afhandeling via de berichtenbox

  Als u de gebruiksmelding doet via Omgevingsloket online, kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten verlopen. U vult hiervoor bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven