Brandveiligheid: maatregelen en vergunning

Gemeente Hilversum: Brandveiligheid: maatregelen en vergunning

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 5 aug 2021
2 min lezen
English version

U heeft een gebouw waar veel mensen samen kunnen komen. Dan moet dit gebouw brandveilig zijn. Soms moet u een melding doen.

Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van gebouwen. Deze regels staan in Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Melding doen

In een aantal gevallen moet u een melding brandveilig gebruik (of: gebruiksmelding) doen bij de gemeente. Dit hangt af van het gebruik van het gebouw of aantal personen dat er tegelijk zal verblijven. Per gebouw doet u 1 melding. Met die melding laat u zien welke maatregelen u voor de brandveiligheid heeft getroffen. Als het gebruik van het gebouw verandert moet u opnieuw een melding doen. 

U doet een melding brandveilig gebruik:

  • Als er in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn
  • Als u het gebouw gebruikt voor kamerverhuur voor meer dan 4 wooneenheden
  • Als u voor de brandveiligheid van het gebouw gebruik maakt van andere maatregelen dan in het bouwbesluit staan (artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012)

Vergunning aanvragen

Voor sommige gebouwen, zoals hotels, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en basisscholen heeft u een vergunning nodig. U vraagt een vergunning aan:

  • Als uw bedrijf of zorginstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 4 personen
  • Als uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
  • Als uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning heeft.

Een melding doet u via het Omgevingsloket.

U doet minstens 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken een melding.

Bekijk de mogelijke kosten op Hilversum.nl

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Hilversum