Brandveiligheid: maatregelen en vergunning

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen
Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
  Icon Info with BackgroundWij hebben bij uw gemeente, provincie of waterschap geen informatie gevonden over dit onderwerp.

  Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

  Regels brandveiligheid

  In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

  • Het voorkomen van brand, brandpreventie, met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting, aankleding en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen.
  • Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders.
  • Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken.
  • Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes.
  • Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties.
  • De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

  Rekenhulp voor opvang- en doorstroomcapaciteit van een gebouw

  Met de Rekenhulp Veilig Vluchten berekent u de opvang- en doorstroomcapaciteit van een gebouw. Voor wanneer mensen moeten vluchten in geval van brand.

  Wat moet u doen voor brandveiligheid?

  Welke regels er voor u gelden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • Met welke brandgevaarlijke stoffen u werkt.
  • Welke functie uw gebouw heeft. Is het bijvoorbeeld een zorginstelling, een kantoor of hotel?
  • Hoeveel mensen er in uw gebouw komen en of uw gebouw toegankelijk is voor het publiek.

  In hoofdstuk 6, Afdeling 6.5 t/m 6.8 van het Bouwbesluit 2012 staan tabellen. Zoek de gebruiksfunctie van uw gebouw op in de tabellen en dan ziet u welke regels voor u van toepassing zijn.

  Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

  Een gebouw moet altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. De omgevingsvergunning is nodig in situaties met een hoog risico, zoals gebouwen waar veel mensen samenkomen. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of een horecabedrijf.

  U heeft een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig voor bijvoorbeeld:

  • een gebouw waar meer dan 10 personen slapen (hotel, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis)
  • een gebouw waar overdag meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar zijn (basisschool of kinderdagverblijf)
  • een gebouw waar meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten zijn (dagopvang)

  U kunt een vergunningcheck doen via Omgevingsloket online om te weten of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig heeft. U kunt bij de gemeente en het Omgevingsloket online de vergunning aanvragen.

  Let op: Ook voor sommige niet-bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van uw gemeente.

  Melding brandveilig gebruik

  Voor bepaalde gebouwen moet u een gebruiksmelding brandveilig gebruik doen om te voldoen aan de regels voor brandpreventie. Een gebruiksmelding is verplicht als:

  • er meer dan 50 mensen tegelijk in het gebouw zijn (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • in een woning 5 of meer kamers worden verhuurd (woongroep, studentenhuis)
  • als er een andere oplossing voor brandveiligheid wordt gebruikt dan die in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 staan

  Moet u een gebruiksmelding doen? Dat kan via Omgevingsloket online. U mag de gebruiksmelding tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten doen.

  Digitale afhandeling via de berichtenbox

  Als u de gebruiksmelding doet via Omgevingsloket online, kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten verlopen. U vult hiervoor bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven