Brandveiligheid: maatregelen en vergunning

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 5 aug 2021
2 min lezen
English version

Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Gemeente Tilburg

Let op!

De gemeente Tilburg geeft aan dat Brandveiligheid: maatregelen en vergunning valt onder:

Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

Regels brandveiligheid

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

Wat moet u doen voor brandveiligheid?

Welke regels er voor u gelden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • met welke brandgevaarlijke stoffen u werkt
  • welke functie uw gebouw heeft. Is het bijvoorbeeld een zorginstelling, een kantoor of hotel?
  • hoeveel mensen er in uw gebouw komen en of uw gebouw toegankelijk is voor het publiek

In hoofdstuk 6, Afdeling 6.5 t/m 6.8 van het Bouwbesluit 2012 staan tabellen. Zoek op hoe u het gebouw gebruikt (gebruiksfunctie) in de tabellen. U ziet dan welke regels voor u van toepassing zijn.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Een gebouw moet altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. U heeft een omgevingsvergunning nodig in situaties met een hoog risico. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals een kinderdagverblijf of een horecabedrijf.

U heeft een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig voor bijvoorbeeld:

  • een gebouw waar meer dan 10 personen slapen (hotel, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis)
  • een gebouw waar overdag meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar zijn (basisschool of kinderdagverblijf)
  • een gebouw waar meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten zijn (dagopvang)

U kunt een vergunningcheck doen via Omgevingsloket online. Zo weet u of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig heeft. U kunt bij de gemeente en het Omgevingsloket online de vergunning aanvragen.

Let op: Ook voor sommige niet-bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van uw gemeente.

Melding brandveilig gebruik

Voor bepaalde gebouwen moet u een gebruiksmelding brandveilig gebruik doen om te voldoen aan de regels voor brandpreventie. Een gebruiksmelding is verplicht als:

  • er meer dan 50 mensen tegelijk in het gebouw zijn (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • in een woning waar 5 of meer kamers worden verhuurd (woongroep, studentenhuis)
  • als er een andere oplossing voor brandveiligheid wordt gebruikt dan die in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 staan

Moet u een gebruiksmelding doen? Dat kan via Omgevingsloket online. U mag de gebruiksmelding tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten doen.

Digitale afhandeling via de berichtenbox

Doet u de gebruiksmelding via Omgevingsloket online? Dan kunt u uw aanvraag digitaal via de berichtenbox regelen. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie