Dit artikel is gerelateerd aan:

Meer winst valt onder het lage vpb-tarief

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2022

Wat verandert er?

Bent u mkb’er met een bv of nv? Het kabinet past in 2022 de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) aan. Daardoor valt een groter deel van uw winst onder het lage vpb-tarief. U betaalt 15% vennootschapsbelasting over de eerste € 395.000 winst. Dat was € 245.000. Alles boven € 395.000 blijft met 25% belast. Het doel van deze belastingregeling is om bedrijven met lagere winsten minder te belasten.

Voor wie?

  • ondernemers met een bv of nv

Wanneer?

De wijziging gaat in op 1 januari 2022.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven