Meewerken aan loonbeslag

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Komt uw werknemer zijn persoonlijke financiële verplichtingen niet na? Dan kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op (een deel van) zijn salaris. Hiervoor is een vonnis van de rechter nodig. U bent als werkgever wettelijk verplicht aan dit loonbeslag mee te werken. U mag hiervoor geen kosten in rekening brengen bij uw werknemer.

Beslagvrije voet

De gerechtsdeurwaarder kan geen beslag leggen op het volledige salaris van uw werknemer. Een deel van zijn loon mag hij houden voor levensonderhoud en vaste lasten. Dat heet de beslagvrije voetExterne link. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Het (deel van het) loon dat onder het beslag valt, moet u overmaken aan de gerechtsdeurwaarder. U kunt de beslagvrije voet eenvoudig zelf berekenenExterne link.

Loonbeslag aanmelden bij beslagregister

Gerechtsdeurwaarders moeten loonbeslag aanmelden bij het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaardersExterne link (DBR).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven