Meewerkende partners of kinderen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Gaat uw partner of kind meewerken in uw bedrijf of eenmanszaak? Dan kunt u dat op verschillende manieren regelen.

Partner werkt mee in bedrijf

  • U betaalt uw partner minder dan € 5.000 en gebruikt de meewerkaftrek.
  • U spreekt af dat u een arbeidsbeloning betaalt voor het meewerken.
  • U sluit een arbeidsovereenkomst af zodat uw partner bij u in dienst is.
  • U en uw partner worden samen ondernemer.

Kind werkt mee in bedrijf

Als uw kind gaat meewerken in uw bedrijf, zijn er de volgende mogelijkheden.

Echte dienstbetrekking

U geeft uw kind een arbeidsovereenkomst. Hij heeft dan dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers, is verzekerd voor de werknemersverzekeringen en de normale regels gelden voor de loonheffingen.

Fictieve dienstbetrekking

Het kind is minimaal 15 jaar en de familierelatie zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden niet hetzelfde zijn als de arbeidsvoorwaarden van andere werknemers.

Bij een fictieve dienstbetrekking:

  • moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing Zvw betalen
  • is uw kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen
  • moet u zich aan alle administratieve verplichtingen houden (zoals een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie bewaren)

De fictieve dienstbetrekking geldt niet als het kind winst uit de onderneming van zijn ouders krijgt. Voor meewerkende kinderen mag u onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw gebruiken. Lees hier meer over in hoofdstuk 18, paragraaf 11 van het Handboek Loonheffingen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)