MenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Meldregeling voor misstanden (Wet HvK)

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish version

Heeft u een bedrijf met meer dan 50 werknemers? Dan moet u een meldregeling hebben. Dat is een procedure voor het melden van (een vermoeden van) misstanden. Dat staat in de Wet Huis voor klokkenluiders (Wet Hvk).

Wat is een meldregeling?

Een meldregeling is er voor medewerkers, zodat zij veilig en vertrouwelijk een vermoeden van een misstand kunnen melden. Bij misstanden gaat het om gevaarlijke, immorele of illegale praktijken waarbij de maatschappij wordt benadeeld. Bijvoorbeeld:

 • Er is een gevaar voor de volksgezondheid.
 • U overtreedt de wet.
 • U beschadigt het milieu.
 • Er zijn personen in gevaar.
 • Uw openbare dienst of onderneming werkt niet.

De meldregeling is er niet voor individuele problemen tussen een werknemer en een leidinggevende.

Wat moet er in de meldregeling staan?

In een meldregeling moet staan:

 • Hoe uw bedrijf met een melding omgaat.
 • Wat een misstand is, wanneer medewerkers kunnen melden.
 • Bij wie de werknemer kan melden.
 • Dat u de melding vertrouwelijk behandelt.

U moet uw werknemer duidelijk maken dat er een meldregeling is. Het huis voor klokkenluiders heeft een brochure waarin staat hoe u een meldregeling opstelt die voldoet aan de eisen van de wet Wet Huis voor klokkenluiders (Wet Hvk).

Voor wie geldt de verplichte meldregeling?

U moet een meldregeling hebben bij meer dan 50 werknemers. Dat zijn:

 • werknemers met een dienstverband
 • werknemers met een nulurencontract
 • werknemers die u heeft uitgeleend of gedetacheerd
 • uitzendkrachten die langer dan 24 maanden bij u werken
 • andere personen die u meetelt als u dat heeft afgesproken met een Ondernemingsraad (OR)

Het Huis voor Klokkenluiders

Een werknemer kan bij Het Huis voor klokkenluiders terecht voor het melden van een misstand binnen de overheid of het bedrijfsleven. Het Huis voor klokkenluiders helpt u als werkgever bij het voorkomen van misstanden en het verbeteren van integriteit binnen uw organisatie.

Zie ook

Naar boven