Milieu-investeringsregelingen

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

Als ondernemer kunt u belastingvoordeel krijgen als u milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen koopt. Hoe dat werkt, leest u hier.

Voor wie gelden de regelingen?

U kunt van de investeringsregelingen gebruikmaken als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of als uw bv of nv ondernemer is voor de vennootschapsbelasting.

Welke regelingen zijn er?

Er zijn verschillende regelingen waarmee u belastingvoordeel krijgt als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Als u energiebesparende bedrijfsmiddelen koopt, kunt u misschien gebruikmaken van de EIA. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. De EIA verlaagt uw winst, zodat u minder belasting hoeft te betaen.

De MIA is een subsidie die u kunt krijgen als u milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen koopt. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. De MIA verlaagt u winst, zodat u minder belasting hoeft te betalen.

Met de VAMIL mag u zelf kiezen hoe u uw milieuvriendeijke bedrijfsmiddel afschrijft. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. Door sneller af te schrijven wordt uw winst lager en betaalt u minder belasting.

De MIA en de VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar u kunt ze samen gebruiken. Er is een lijst met bedrijfsmiddelen waar de MIA voor geldt: de MilieulijstExternal link. Voor de VAMIL geldt dezelfde lijst.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

BelastingTelefoon 0800-0543

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst