MKB-actieplan: 200 miljoen extra voor mkb-ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De overheid gaat ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) meer ondersteunen bij hun grote uitdagingen. Zoals digitalisering, personeel en financiering. Dat is beloofd in het regeerakkoord. En dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer samen met ondernemers vertaald naar acties en maatregelen. Deze staan in het MKB-actieplan, dat de staatssecretaris op 29 juni heeft gepresenteerd. In totaal komt er zo’n 200 miljoen euro beschikbaar voor het mkb.

Voor grote en kleine bedrijven

De economie verandert. Dat zien veel ondernemers ook. Maar vooral de kleinere bedrijven hebben vaak niet de tijd en kennis om hier goed op in te spelen. Met het MKB-actieplan wil de overheid, samen met branches en onderwijs, ondernemers ondersteunen. Zodat heel het mkb sterker, efficiënter en productiever wordt.

Dit gaat de overheid doen voor en met mkb-ondernemers

De staatssecretaris gaat op zeven thema’s actie ondernemen:

Personeel en onderwijs

De overheid laat het onderwijs beter aansluiten op het bedrijfsleven. Zo is er samenwerkingsnetwerk KatapultExterne link. En het MKB !deeExterne link: studenten en bedrijven werken samen aan oplossingen voor actuele vraagstukken van ondernemers.

Financiering

Er komt meer geld beschikbaar voor ondernemers. Ook is de toegang tot financiering straks beter. En: de overheid ondersteunt platforms voor alternatieve financiering, zoals crowdfunding.

Digitalisering

De overheid ondersteunt bedrijven met trainingen en tools om te digitaliseren. Zo is er al een cyber security scanExterne link. Maar denk ook aan online marketing en gebruik van open data.

Toepassing van innovatie

Er komt meer geld beschikbaar voor innovatiesubsidies, zoals MITExterne link en InnovatiekredietExterne link. Ook stimuleert de overheid kennisdeling. Zo kunnen ondernemers van andere, innoverende bedrijven leren.

Internationaal ondernemen

De overheid gaat ondernemers beter helpen om zaken te doen in het buitenland. Door bijvoorbeeld voorlichting te geven over de Brexit via brexitloket.nlExterne link.

Regelgeving

De overheid maakt regels eenvoudiger, bijvoorbeeld rondom aanbesteden. En ze stelt nieuwe wet- en regelgeving samen met ondernemers op.

Belastingen

Het kabinet wil dat ondernemers er ook financieel op vooruitgaan. Daarom werkt het aan fiscale maatregelen.

Hoe nu verder?

De eerste acties staan voor 2018 gepland. Dit actieplan is geen eindpunt. De overheid blijft in gesprek met ondernemers, over wat het mkb nodig heeft om in te spelen op snelle veranderingen. En wat de overheid voor hen kan doen. Benieuwd hoe het verder gaat? Volg #MKBactieplan op social media.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat