Modelovereenkomst voor zzp'ers (wet DBA)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Werkt u als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) voor een of meerdere opdrachtgevers? Of werkt u als opdrachtgever met zzp'ers? Dan moet de opdrachtgever weten of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer of als werknemer in loondienstExterne link.

Werken met een modelovereenkomst

De opdrachtgever kan vragen om een modelovereenkomstExterne link. Modelovereenkomsten zijn een onderdeel van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). Zolang opdrachtgever en opdrachtnemer/zzp'er volgens deze modelovereenkomsten werken, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen een modelovereenkomst gebruiken in plaats van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR), ook wel VAR-verklaring genoemd. De VAR is afgeschaft.

Wet DBA in plaats van VAR

De modelovereenkomst is onderdeel van de wet DBA. De wet DBA is de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Arbeidsrelatie vastleggen in overeenkomsten

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten om de arbeidsrelatie vast te leggen. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de volgende modelovereenkomsten gebruiken:

U kunt ook uw eigen overeenkomst laten beoordelenExterne link door de Belastingdienst.

Is een modelovereenkomst verplicht?

U bent niet verplicht een modelovereenkomst te gebruiken. Werkt u niet met een modelovereenkomst of een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst? Dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekkingExterne link en of hij wel of geen loonheffingen moet betalen.

Handhaving wet DBA uitgesteld

Het kabinet wil de wet DBA vervangen op 1 januari 2021. Tot die tijd wordt de handhaving van de wet DBA opgeschortExterne link. Dus huurt u als opdrachtgever een zzp'er in? En constateert de Belastingdienst achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u in ieder geval tot 1 januari 2021 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen. Wel handhaaft de Belastingdienst bij kwaadwillendenExterne link.

Verklaring Loonheffingen Opting-in

Kiezen opdrachtnemer en opdrachtgever voor de opting-in-regeling? Dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies. U meldt dit voor de start van de werkzaamheden in een gezamenlijke verklaringExterne link aan de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven