Modelovereenkomst voor zzp'ers (wet DBA)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Werkt u als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) voor een of meerdere opdrachtgevers? Of bent u opdrachtgever van zzp'ers? Dan moet u weten of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst.

Werken met een modelovereenkomst

De opdrachtgever kan vragen om een modelovereenkomst. Modelovereenkomsten zijn een onderdeel van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). Zolang opdrachtgever en opdrachtnemer/zzp'er volgens deze modelovereenkomsten werken, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

Arbeidsrelatie vastleggen in overeenkomsten

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten om de arbeidsrelatie vast te leggen. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de volgende modelovereenkomsten gebruiken:

U kunt ook uw eigen overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst.

Is een modelovereenkomst verplicht?

U bent niet verplicht een modelovereenkomst te gebruiken. Werkt u niet met een modelovereenkomst of een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst? Dan moeten de opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen of er sprake is van loondienst. Lees meer over wanneer er sprake is van loondienst.

Controle Belastingdienst

De Belastingdienst controleert of opdrachtgevers zich aan de wet DBA houden. Als u als opdrachtgever kwaadwillend bent of de aanwijzingen niet opvolgt, dan zal de Belastingdienst handhaven. Dat kan met naheffingsaanslagen (eventueel met boete) en correctieverplichtingen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven