Dit artikel is gerelateerd aan:

Modernisering Waarborgwet

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2020

Wat verandert er?

De Waarborgwet wordt gemoderniseerd. Deze wet verplicht ondernemers zoals juweliers, groothandelaren in edelmetaal en edelsmeden, edelmetalen voorwerpen te laten voorzien van keurtekens. De keurtekens waarborgen dat de voorwerpen beschikken over het door het teken aangegeven gehalte aan edelmetaal. Agentschap Telecom houdt hier toezicht op. Deze keurtekens worden aangebracht door 2 door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangewezen waarborginstellingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • er komen maximumtarieven voor de werkzaamheden van waarborginstellingen;
  • accreditatie wordt verplicht voor waarborginstellingen;
  • Agentschap Telecom kan een last onder dwangsom op gaan leggen;
  • de wet gaat beter aansluiten op technische ontwikkelingen in het waarborgproces.

Voor wie?

  • juweliers, groothandelaren in edelmetaal en edelsmeden
  • waarborginstellingen

Wanneer?

De Waarborgwet 2019 gaat naar verwachting in op 1 juli 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven