Mondkapjes maken voor de zorg

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In Nederland adviseert het RIVM dat alleen zorgpersoneel medische mondkapjes draagt. Er zijn mondkapjes die beschermen tegen het coronavirus COVID-19. Als u mondkapjes wilt produceren voor medisch gebruik, dan moet uw product aan strenge eisen voldoen.

Welke mondkapjes gebruikt de zorg

In de zorg worden 2 soorten mondkapjes gebruikt:

  • Adembeschermingsmaskers in de klassen FFP1, FFP2 en FFP3: deze nauw aansluitende maskers zijn bedoeld om de zorgverlener te beschermen. Ze worden gedragen bij hoog-risicohandelingen, bijvoorbeeld op de Intensive Care (IC).
  • Chirurgische mondneusmaskers: deze maskers worden normaal gebruikt ter bescherming van de patiënt. Ze kunnen nu, in bepaalde gevallen, ook gebruikt worden om de zorgverlener te beschermen. Wanneer welk type masker gebruikt moet worden, leest u in het factsheet ‘Wanneer is welk mondmasker nodig?’Externe link van de Rijksoverheid.

Beschermingsklassen FFP1-, FFP2-, FFP3-mondkapjes

Adembeschermingsmaskers zijn er in 3 beschermingsklassen: FFP1, FFP2 en FFP3. De maskers in de klassen FFP2 en FFP3 vallen onder de Persoonlijke beschermingsmiddelen (Personal Protective Equipment, PPE).

Zelf produceren: volg de officiële productie-eisen

Mondkapjes moeten voldoen aan strenge eisen om gebruikt te mogen worden in de zorg. Deze eisen zijn vastgelegd in normen, die beheerd worden door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Tijdelijk ook mondkapjes zonder CE-certificaat toegestaan

Vanwege de uitbraak van het coronavirus mogen tijdelijk ook mondkapjes zonder CE-markeringExterne link op de markt worden gebracht. Bedrijven kunnen een verkorte procedure volgen bij een Notified BodyExterne link.

Geen btw op mondkapjes vanaf 25 mei

Vanaf 25 mei tot 1 september is over de levering van mondkapjes geen btw verschuldigd. Als verkoper van mondkapjes mag u de voorbelasting blijven aftrekken. De bedoeling van deze maatregel is dat de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

Meld uw product bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Aanbieders, leveranciers, importeurs en producenten kunnen mondkapjes voor medisch gebruik aanmelden bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)Externe link. Het LCH is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ziekenhuizen en leveranciers van medische hulpmiddelen. Medische hulpmiddelen worden gezamenlijk ingekocht en gecontroleerd.

Zelf mondkapjes maken: check de octrooien

Om zelf mondkapjes te maken kunt u gebruikmaken van de kennis uit bestaande octrooienExterne link (patenten). In de octrooidatabank EspacenetExterne link kunt u octrooiaanvragen gratis bekijken. U kunt een octrooiadviseurExterne link vragen om hulp bij het zoeken in de databank.

U mag een geregistreerd octrooi voor de Nederlandse markt niet namaken of verkopen zonder toestemming. Dat is inbreuk op het octrooirechtExterne link. Als de octrooien gelden voor andere landen dan Nederland dan mag dat wel. Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig. Daarna mag u een Nederlands octrooi gebruiken.

Versneld octrooi-onderzoek

Ondernemers die werken aan nieuwe middelen om het coronavirus te bestrijden, kunnen bij Octrooicentrum Nederland terecht via een versnelde procedure.

RIVM-richtlijnen voor gebruik mondkapjes

In Nederland adviseert het RIVM dat alleen medisch personeel mondkapjes gebruikt. Mondkapjes werken alleen als ze op de juiste manier gebruikt worden. Ze moeten goed sluiten over neus en mond en ze moeten regelmatig vervangen worden. Verkeerd gebruik van mondkapjes kan mensen een vals gevoel van veiligheid geven. Lees meer over correct gebruik van mondkapjes op de website van het RIVMExterne link.

Vanaf 1 juni moeten alle reizigers in het openbaar vervoer ‘gewone’ mondkapjes dragen. U kunt ze zelf maken met behulp van de voorbeeldinstructieExterne link van Rijksoverheid of kopen.

Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden

U mag de kosten van mondkapjes voor uw werknemers onbelast vergoeden. Deze kosten horen tot de kosten van reizen met het openbaar vervoer. Onbelaste vergoedingen zijn onderdeel van de werkkostenregeling.

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland