Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit (MOOI-SIGOHE)

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen
Let op: (tijdelijk) gesloten

Werkt u samen met andere partijen aan een project dat bijdraagt aan de doelen uit het Klimaatakkoord? En is dat project gericht op systeemoplossingen voor grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit? Dan kunt u de stimuleringsregeling MOOI-SIGOHE aanvragen.

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. De MOOI-regeling uit 2020 is gesloten. De regeling MOOI-SIGOHE is een extra openstelling in 2021.

Wanneer komt u in aanmerking?

U moet aan de voorwaarden van de MOOI-SIGOHE-regeling voldoen. Een project dat in aanmerking komt voor de MOOI-SIGOHE-regeling omvat de opwek van hernieuwbare elektriciteit, plus ten minste 1 van de volgende 3 schakels:

  • transport en distributie
  • opslag en conversie
  • verbruik

De samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen verschillende rollen in de keten. Bij voorkeur hebben ze de rol van eindgebruiker.

Andere voorwaarden zijn onder meer:

  • Het project heeft een looptijd van maximaal 4 jaar.
  • De innovaties moet u uiterlijk in 2030 kunnen toepassen. Dit hoeft nog niet op grote schaal, maar minimaal in een demonstratiefase.
  • De innovatie is ontwikkeld tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Bijvoorbeeld tegen beperkte systeemkosten en beperkte gevolgen voor medegebruikers en ecologie.
  • Er moet draagvlak zijn in de maatschappij voor uw innovatie.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt geen subsidie meer aanvragen. U kon van 6 juli 2021 09:00 uur tot en met 7 september 2021 17.00 uur de MOOI-SIGOHE-subsidie aanvragen als u daarvoor een vooraanmelding had gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De vooraanmelding is verplicht. Lees meer over het aanvraagproces voor de MOOI-SIGOHE.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)