Corona-steunpakket voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Het 3e steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober ingegaan. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden. Op 21 januari maakte het kabinet bekend dat de steun opnieuw wordt uitgebreid. De geplande afbouw van steun is uitgesteld. Lees per regeling wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Tozo 3 en 4 krijgen geen vermogenstoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot eind juni 2021.

Geen vermogenstoets

De Tozo-3 geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met maart 2021. Vanaf 1 april tot 1 juli geldt de Tozo-4. Voor beide tijdvakken geldt geen vermogenstoets.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de Tozo, gaat de gemeente waar u woont u helpen om nieuw of ander werk te vinden. Bijvoorbeeld omscholing of coaching. Lees meer over hulp bij heroriëntatie via de gemeente.

U kunt de regeling aanvragen (met terugwerkende kracht) bij de gemeente waar u woont. De startdatum voor aanvragen, kan per gemeente verschillen.

Lees meer over de Tozo aanvragen.

KVK Corona regelingencheck

Krijg inzicht in de financiële regelingen voor uw bedrijf. Doe de KVK Corona regelingencheck. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er zijn uitzonderingen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Bent u mkb’er of zzp'er en heeft u omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt u Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021.

Op 21 januari kondigde het kabinet aan dat de TVL regeling voor het 1e kwartaal in 2021 verder wordt uitgebreid. Deze uitbreidingen gelden ook voor het 2e kwartaal van 2021, behalve voor de regeling Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD).

TVL in het 4e kwartaal van 2020

In het 4e kwartaal kunnen meer bedrijven geld krijgen voor vaste lasten. Vrijwel alle mkb-bedrijven en zzp'ers met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. De beperking op basis van SBI-codes is vervallen.

  • Bij een omzetverlies van 30% is het subsidiepercentage 50%. Dit kan oplopen tot 70% bij een omzetverlies van 100%. Deze verhoging van de subsidie moet nog worden verwerkt. Het zal met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers die de TVL voor het 4e kwartaal al hebben aangevraagd of nu aanvragen.
  • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen is omhoog gegaan van € 50.000 naar € 90.000 per 3 maanden.

U kunt tot en met 29 januari 17.00 uur een aanvraag doen voor de TVL over het 4e kwartaal van 2020.

Eenmalige opslag horeca

Gesloten horecabedrijven krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een eenmalige opslag bovenop de TVL. Deze steun is een tegemoetkoming voor gemaakte of nog te maken kosten voor voorraad en aanpassingen. De opslag groeit mee met het omzetverlies.

Lees meer over de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen.

TVL in het 1e en 2e kwartaal van 2021

De versoepelde voorwaarden voor het 4e kwartaal van 2020 gelden ook in het 1e en 2e kwartaal van 2021. Daarnaast is de steun voor deze kwartalen uitgebreid:

  • Vanaf een omzetverlies van 30% is het subsidiepercentage 85%. Dat betekent dat 85% van de vaste lasten wordt vergoed.
  • Ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers kunnen TVL aanvragen.
  • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd van € 750 naar € 1.500. Het maximale subsidiebedrag gaat van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB (maximaal 250 werknemers). En € 400.000 voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

U vraagt de TVL aan per kwartaal. Lees meer over de TVL aanvragen.

Verhoging automatisch doorgevoerd

U kunt de TVL voor het 1e kwartaal van 2021 aanvragen vanaf februari. De verhoogde subsidiepercentages zijn dan nog niet doorgevoerd. Dit kost tijd.U ontvangt later automatisch een extra betaling. Bedrijven met meer dan 250 werknemer krijgen voor het eerst toegang tot de TVL. Zij kunnen nog niet gelijk subsidie aanvragen. Het is nog niet bekend wanneer dit kan.

Eenmalige opslag gesloten detailhandel

Eigenaren van non-food detailhandels die door de lockdown hun voorraad niet meer kunnen verkopen krijgen voor het 4e kwartaal in 2020 en het 1e kwartaal in 2021 de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Dit is bovenop de TVL-subsidie en gaat automatisch als u voldoet aan de voorwaarden. Uw bedrijf moet hiervoor een SBI-code hebben die onder de gesloten detailhandel valt.

De opslag bedraagt 5,6% in het 4e kwartaal van 2020 en is voor het 1e kwartaal in 2021 verhoogd naar 21%.

Lees meer over de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel.

Regeling voor evenementen

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen hulp wanneer u niet kunt voldoen aan de drempel van 30% omzetverlies. Deze steun wordt gebaseerd op hun TVL-subsidie in de zomer. De steun is voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Lees meer over de regeling voor evenementen.

Aparte regeling voor starters

Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. De regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL en geldt voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. Het kabinet werkt de invulling van de regeling nog uit.

NOW-regeling voor loonkosten uitgebreid

Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3) loopt tot juli 2021. Op 21 januari maakte het kabinet bekend dat de geplande versobering van 1 april tot 1 juli niet doorgaat. Ook is de NOW uitgebreid.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • De tegemoetkoming van de loonsom is verhoogd van maximaal 80 naar 85%. Deze verhoging geldt vanaf 1 januari tot 1 juli.
  • U krijgt voor de aanvraagperiodes tot juli 2021 loonsteun bij 20% of meer omzetverlies.
  • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
  • In de periodes 1 januari tot en met 31 maart 2021 en 1 april tot en met 30 juni kan de loonsom dalen met 10% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
  • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt. U bent wel verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met UWV om uw werknemers te begeleiden.
Lees meer over de NOW aanvragen

Financiële regelingen in de grensstreek

Woont of werkt u over de grens? Lees welke regelingen er zijn voor ondernemers in de grensstreek op KVK.nl.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Gemeenten gaan extra hulp bieden aan mensen die hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld omdat ze zelfstandige zijn en minder opdrachten hebben. En niet geholpen zijn door de huidige maatregelen. Het kabinet reserveert hiervoor € 130 miljoen voor de eerste helft van 2021.

Het kabinet verwacht 1 februari klaar te zijn met de uitwerking van deze regeling.

Langer bijzonder uitstel aanvragen

U heeft langer tijd om uw belastingschuld af te lossen. U krijgt 36 maanden de tijd om het volledige bedrag af te lossen. Eerder was de betaaltermijn nog 24 maanden. Voorwaarde is dat u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege corona. De periode dat u uitstel van betaling of een verlenging hiervan kunt aanvragen is verlengd tot 1 juli 2021.

Heeft u eerder dit jaar al verlenging gekregen? Dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. U hoeft pas vanaf 1 oktober 2021 te beginnen met betalen.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Voucherbank voor de reisbranche

Het kabinet werkt aan een regeling voor reisorganisaties die niet genoeg geld hebben voor klanten die hun voucher willen inruilen voor geld. Veel mensen hebben een voucher gekregen als een geboekte reis of vakantie niet doorging. Met de nieuwe regeling kunnen reisgarantiefondsen een aanvullende lening van de overheid krijgen. Daarmee kan het garantiefonds tijdelijk geld lenen aan een reisorganisatie. De reisorganisatie moet het krediet uiteindelijk wel terugbetalen aan het garantiefonds.

De regeling geldt alleen voor aanbieders van pakketreizen en moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing

Het kabinet investeert geld om mensen die door de coronacrisis hun baan verliezen, te helpen ander werk te vinden. In totaal trekt het kabinet hier € 1,4 miljard voor uit. De scholingsmaatregelen zijn ook voor flexwerkers, zzp'ers en zelfstandig ondernemers. De maatregelen worden nog uitgewerkt.

Lees meer over subsidie voor omscholing.

Meer steun voor de culturele sector

Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen € 482 miljoen extra uit. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen.

Lees meer over de extra steun voor de culturele sector op Rijksoverheid.nl.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst