Derde corona-steunpakket voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

De regering verlengt de belangrijkste steunregelingen voor bedrijven. Het 3e steunpakket gaat in op 1 oktober. Bedrijven kunnen tot de zomer van 2021 steun aanvragen om door de coronacrisis te komen. Er gelden daarbij nieuwe voorwaarden. Lees op deze pagina per regeling wat er verandert.

NOW-regeling voor loonkosten verlengd

Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? De regering verlengt de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). U kunt voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming aanvragen bij UWV voor de loonkosten van uw personeel.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden voor de NOW zijn:

  • Vanaf 1 januari 2021 moet u minstens 30% omzetverlies hebben. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is dit percentage 20%.
  • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
  • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt per 3 maanden verlaagd: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% en maximaal 60% in de maanden daarna.
  • U kunt de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
  • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt.

Lees meer over de voorwaarden van de NOW.

De NOW 3 kunt u naar verwachting aanvragen vanaf 16 november 2020.

Bijstand voor ondernemers (Tozo 3) krijgt vermogenstoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot eind juni 2021. De vervolgregeling heet Tozo 3 en heeft een aantal andere voorwaarden.

Vermogenstoets

Het belangrijkste verschil met de Tozo 2 is dat uw vermogen wel meetelt in de beoordeling van uw aanvraag. Deze vermogenstoets komt boven op de partnerinkomenstoets van de Tozo 2. De vermogenstoets houdt in dat als u meer dan € 46.520 aan geldmiddelen heeft, u geen Tozo 3 krijgt. Geldmiddelen zijn onder andere contant geld, geld op de bank, aandelen en obligaties. Ander vermogen, zoals een eigen woning, bedrijfspand, machines en voorraden, telt niet mee.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de Tozo gaat de gemeente waar u woont u helpen bij het vinden van nieuw of ander werk. Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met u kijken welke ondersteuning u nodig heeft. Bijvoorbeeld omscholing of coaching.

U kunt de Tozo 3 aanvragen vanaf 1 oktober bij de gemeente waar u woont.

Lees meer over de voorwaarden van de Tozo.

Tegemoetkoming Vaste Laten (TVL) voor mkb’ers blijft

Bent u mkb’er en heeft u omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt u ook na september Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • De grens voor omzetverlies gaat omhoog, van 20% naar 30% vanaf 1 januari 2021.
  • U vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan in plaats van 4 maanden.
  • U heeft minimaal € 4.000 vaste lasten per 3 maanden.
  • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000.

Lees meer over de voorwaarden van de TVL.

U kunt nog tot en met 30 oktober 2020 TVL aanvragen voor de maanden juni tot en met september 2020. Vanaf 1 oktober kunt u voor de eerstvolgende 3 maanden TVL aanvragen.

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan tot 1 oktober

U kunt nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen bij de Belastingdienst. U krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling en moet dan uiterlijk vanaf januari 2021 beginnen met betalen. U heeft daarvoor vervolgens 2 jaar de tijd.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Meer steun voor de culturele sector

Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen € 482 miljoen extra uit. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen.

Lees meer over de extra steun voor de culturele sectorExterne link op Rijksoverheid.nl.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst