Corona-steunpakket voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Het 3e steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober ingegaan. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden. Op 9 december maakte het kabinet bekend dat de steun verder wordt uitgebreid. De geplande afbouw van steun vanaf januari is uitgesteld. Lees per regeling wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Uitbreiding noodsteun

Het kabinet heeft vanwege de verlengde lockdown aanvullingen aangekondigd op het steunpaket voor bedrijven. Deze pagina wordt bijgewerkt zodra er meer bekend is.

Tozo 3 krijgt toch geen vermogenstoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot eind juni 2021.

Geen vermogenstoets

De Tozo-regeling krijgt per 1 oktober (nog) geen vermogenstoets. Dat maakte het kabinet bekend op 28 september naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen. De vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de Tozo, gaat de gemeente waar u woont u helpen om nieuw of ander werk te vinden. Vanaf 1 januari 2021 kijkt de gemeente samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Bijvoorbeeld omscholing of coaching.

De Tozo 3 geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot en met maart 2021. De Tozo 4 is voor de periode april tot en met juni 2021. U kunt de regeling aanvragen (met terugwerkende kracht) bij de gemeente waar u woont. De startdatum voor aanvragen, kan per gemeente verschillen.

Lees meer over de Tozo aanvragen.

KVK Corona regelingencheck

Krijg inzicht in de financiële regelingen voor uw bedrijf. Doe de KVK Corona regelingencheck. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er zijn uitzonderingen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Bent u mkb’er of zzp'er en heeft u omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt u Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021.

TVL in het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021

Meer bedrijven kunnen geld krijgen voor vaste lasten. De versoepelde voorwaarden voor het 4e kwartaal van 2020 gelden nu ook in het 1e kwartaal van 2021. Daarnaast is de steun voor deze kwartalen uitgebreid:

  • Vrijwel alle mkb-bedrijven en zzp'ers met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. De beperking op basis van SBI-codes vervalt tijdelijk.
  • De grens voor het omzetverlies stijgt voorlopig niet.
  • Ondernemers kunnen meer subsidie krijgen. Bij een omzetverlies van 30% is het subsidiepercentage 50%. Dit kan oplopen tot 70% bij een omzetverlies van 100%. Deze verhoging van de subsidie moet nog worden verwerkt. Het zal met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers die de TVL voor het 4e kwartaal al hebben aangevraagd of nu aanvragen.
  • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen is omhoog gegaan van € 50.000 naar € 90.000 per 3 maanden.

U vraagt de TVL aan per kwartaal. Lees meer over de TVL aanvragen.

Eenmalige opslag gesloten detailhandel

Eigenaren van non-food detailhandels die door de lockdown hun (kerst)voorraad niet meer kunnen verkopen krijgen voor het vierde kwartaal de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Dit is bovenop de TVL-subsidie. De onderneming moet hiervoor een SBI-code hebben die onder de gesloten detailhandel valt.

Lees meer over de opslag Voorraad gesloten detailhandel.

Eenmalige opslag horeca

Gesloten horecabedrijven krijgen een eenmalige opslag bovenop de TVL. Deze steun is een tegemoetkoming voor gemaakte of nog te maken kosten voor voorraad en aanpassingen. De opslag groeit mee met het omzetverlies.

Lees meer over de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen.

Regeling voor evenementen

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen hulp wanneer u niet kunt voldoen aan de drempel van 30% omzetverlies. Deze steun wordt gebaseerd op hun TVL-subsidie in de zomer. De steun is voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Lees meer over de regeling voor evenementen.

NOW-regeling voor loonkosten verlengd

Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3) is verlengd.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • U krijgt vanaf 1 april 2021 loonsteun bij 30% of meer omzetverlies. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 en januari 2021 tot en met maart 2021 is de grens voor omzetverlies nog 20%.
  • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
  • In de periodes van 1 oktober tot en met 31 december 2020 en van 1 januari tot en met 31 maart 2021 kan de loonsom dalen met 10% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
  • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt. U bent wel verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met UWV om uw werknemers te begeleiden.
Lees meer over de NOW aanvragen

Financiële regelingen in de grensstreek

Woont of werkt u over de grens? Lees welke regelingen er zijn voor ondernemers in de grensstreek op KVK.nl.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Gemeenten gaan extra hulp bieden aan mensen die hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld omdat ze zelfstandige zijn en minder opdrachten hebben. En niet geholpen zijn door de huidige maatregelen. Het kabinet reserveert hiervoor € 130 miljoen voor de eerste helft van 2021.

Het kabinet verwacht 1 februari klaar te zijn met de uitwerking van deze regeling.

Langer bijzonder uitstel aanvragen

U heeft langer tijd om uw belastingschuld af te lossen. U krijgt 36 maanden de tijd om het volledige bedrag af te lossen. Eerder was de betaaltermijn nog 24 maanden. Voorwaarde is dat u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege corona. De periode dat u uitstel van betaling of een verlenging hiervan kunt aanvragen is verlengd tot 1 april 2021.

Heeft u eerder dit jaar al verlenging gekregen? Dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. U hoeft pas vanaf 1 juli 2021 te beginnen met betalen.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Voucherbank voor de reisbranche

Het kabinet werkt aan een regeling voor reisorganisaties die niet genoeg geld hebben voor klanten die hun voucher willen inruilen voor geld. Veel mensen hebben een voucher gekregen als een geboekte reis of vakantie niet doorging. Met de nieuwe regeling kunnen reisgarantiefondsen een aanvullende lening van de overheid krijgen. Daarmee kan het garantiefonds tijdelijk geld lenen aan een reisorganisatie. De reisorganisatie moet het krediet uiteindelijk wel terugbetalen aan het garantiefonds.

De regeling geldt alleen voor aanbieders van pakketreizen en moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing

Het kabinet investeert geld om mensen die door de coronacrisis hun baan verliezen, te helpen ander werk te vinden. In totaal trekt het kabinet hier € 1,4 miljard voor uit. De scholingsmaatregelen zijn ook voor flexwerkers, zzp'ers en zelfstandig ondernemers. De maatregelen worden nog uitgewerkt.

Lees meer over subsidie voor omscholing.

Meer steun voor de culturele sector

Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen € 482 miljoen extra uit. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen.

Lees meer over de extra steun voor de culturele sector op Rijksoverheid.nl.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst