Nieuwe regels auteursrecht voor het internet

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 april 2021

Wat verandert er?

Er komen nieuwe regels over auteursrecht voor het internet. De nieuwe regels moeten de verschillen tussen de auteursrechten in de Europese Unie (EU) kleiner maken. Verder moeten de nieuwe regels de makers van beeld en muziek beter beschermen. Ook moeten er zo veel mogelijk mensen toegang krijgen tot materiaal dat op internet staat.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Internetplatforms zijn aansprakelijk voor inhoud die gebruikers uploaden. Dat betekent dat zij er zelf voor moeten zorgen dat illegaal geüploade films, muziek en teksten niet zijn te delen.
 • Grote platforms als YouTube, Facebook en Google moeten geld gaan betalen voor auteursrechtelijk beschermde filmpjes, foto’s of muziek die hun gebruikers uploaden. Hetzelfde geldt voor Google News, dat nieuwsberichten overneemt van media.
 • Platforms worden niet direct verantwoordelijk gehouden voor materiaal zonder licentie als ze zich 'zorgvuldig en optimaal hebben ingespannen' om het materiaal tegen te houden.
 • De regels staan een uitzondering toe voor 'aanhaling, kritiek, karikatuur, parodie of pastiche'.
 • Sommige geüploade materialen, zoals memes of GIF's, zijn specifiek uitgesloten van de regel.
 • Hyperlinks naar nieuwsartikelen, samen met 'individuele woorden of zeer korte fragmenten', mogen vrij worden gedeeld.
 • Journalisten moeten een deel van alle inkomsten gerelateerd aan auteursrecht ontvangen van hun uitgeverij.
 • Voor startup-platforms gelden lichtere verplichtingen.

Voor wie?

 • internetplatforms
 • muzikanten
 • artiesten
 • filmproducenten
 • scriptschrijvers
 • nieuwsuitgevers
 • journalisten

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 april 2021.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven