Online registreren Handelsregister voor veelmuteerders

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Veelmuteerders kunnen zich aanmelden om online wijzigingen door te geven aan het Handelsregister van KVK. U bent veelmuteerder als u minimaal vijf keer per maand opgave doet aan het Handelsregister. De opgaven kunnen voor één of meerdere eigen entiteiten zijn. Of voor entiteiten waarvoor uw organisatie gemachtigd is om opgave te doen.

Online service

Veelmuteerders kunnen met een online service in het HandelsregisterExterne link wijzigingen voorrechtsvormen nv, bv, stichting en vereniging doorgeven aan het Handelsregister. Voorwaarde is een beheerovereenkomst voor de betreffende KVK-nummers en een eHerkenningsmiddel niveau 2 voor het aanmelden en opvoeren van mutaties. Voor het ondertekenen van de mutaties heeft u een PKI-Overheid Persoonsgebonden Organisatie certificaat nodig.

Voordelen van online registreren

 • De registraties kunnen snel ingevoerd worden
 • De kans op fouten is kleiner
 • De registraties hoeven niet meer post of koerier verstuurd te worden
 • Bij een online registratie worden de actuele gegevens van het dossier getoond
 • Het is gebruiksvriendelijk
 • KVK verwerkt in de regel de online registraties binnen 8 uur na ontvangst

Welke opgaven kunt u online registreren?

Voor de bv, nv, stichting en vereniging kunt u bijna alle soorten wijzigingen online doorgeven die geen notarisakte behoeven zoals:

Wijzigen rechtspersoon

 • wijzigen gegevens rechtspersoon
 • ontbinding en beëindiging

Wijzigen vestiging

 • wijzigen gegevens bestaande vestiging
 • nieuwe vestiging

Wijzigen functionaris

Onder functionaris vallen onder meer bestuurders, gemachtigden, commissarissen en enigaandeelhouders.

 • wijzigen gegevens bestaande functionaris, bijvoorbeeld bevoegdheid
 • nieuwe functionaris
 • uittreden functionaris

Interesse om online registraties te doen?

Als u interesse heeft om ook online registratiesExterne link te doen, neem dan contact op met ons Service Center:

Veelgestelde vragen

Welke opgaven kan ik niet online registreren?

 • alle opgaven waarvoor een akte nodig is
 • onderlinge waarborgmaatschappij, kerkgenootschap
 • fusies en splitsingen (en voorstellen)
 • juridische omzettingen
 • opgaven voor een rechtspersoon waar u niet voor gemachtigd bent

Vervangt deze service alle papieren opgaven?

Nee, enkele mutaties worden nog niet ondersteund. Voor die mutaties zult u nog de KVK-formulierenmoeten gebruiken.

Welke techniek heeft u nodig om online te registreren?

Windows of Apple besturingssysteem, internettoegang en internetbrowser (bij voorkeurInternet Explorer 9 of hoger), Java, versie 1.6.23 of hoger, Pdf-reader, PKI-Overheid Persoonsgebonden Organisatie certificaat en een eHerkenningsmiddel en machtiging.

Zijn er kosten aan de online service verbonden?

Nee, er zijn geen kosten aan verbonden.

Wanneer kan ik online registraties doen?

De service is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Hoe snel wordt mijn online registratie verwerkt?

De online registraties worden in de regel binnen 8 uur na indienen binnen kantoortijdenverwerkt in het Handelsregister.

Krijg ik een bevestiging als ik mijn online registratie heb ingediend?

U krijgt online een bevestiging als de registratie verwerkt is. U kunt een pdf downloadenvan uw registratie.

Krijg ik een uittreksel?

U kunt direct aangeven of u een uittreksel wilt ontvangen. U krijgt deze per posttoegestuurd.

Hoe weet ik dat de service veilig is?

U ondertekent met een door de overheid goedgekeurd certificaat, dit is de elektronischehandtekening. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd.

Welk eHerkenningsmiddel heb ik nodig voor toegang?

Met een eHerkenningsmiddel van ten minste niveau 2 (EH2) kunnen wij u toegang geventot de service voor het online registreren.

Hoe kom ik aan een eHerkenningsmiddel?

U kunt hiervoor terecht bij één van de eHerkenningsmiddelen uitgevers. Kijk voor meerinfo op eherkenning.nlExterne link.

Welk certificaat heb ik nodig om een digitale handtekening te zetten?

Een PKI-Overheid Persoonsgebonden Organisatie certificaat van een PKI-Overheid OrganisatieLeverancier.

Hoe kom ik aan een Organisatiecertificaat?

Meer informatie over het aanvragen van een PKI-Overheid Persoonsgebonden Organisatie certificaat vindt u op logius.nlExterne link.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Service Center:

Zie ook:

Deze informatie is geplaatst door

KVK