Online registreren Handelsregister voor veelmuteerders

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Online registreren Handelsregister voor veelmuteerders

Online service

‘Veelmuteerders’ kunnen met een online service in het Handelsregister wijzigingen voor

rechtsvormen NV, BV, Stichting en Vereniging doorgeven aan het Handelsregister.

Voorwaarde is een beheerovereenkomst voor de betreffende KvK nummers en een eHerkenningsmiddel niveau 2 voor het aanmelden en opvoeren van mutaties. Voor het ondertekenen van de mutaties heeft u een PKI-Overheid Persoonsgebonden Organisatie certificaat nodig.

U kunt inloggen via www.kvk.nl/orvm

De voordelen van online registreren

• De registraties kunnen snel ingevoerd worden.

• De kans op fouten is kleiner.

• De registraties hoeven niet meer post of koerier verstuurd te worden.

• Bij een online registratie worden de actuele gegevens van het dossier getoond.

• Het is gebruiksvriendelijk.

• De Kamer van Koophandel verwerkt in de regel de online registraties binnen 8 uur na ontvangst.

Welke opgaven kan ik online registreren?

Voor de BV, NV, Stichting en Vereniging kunt u bijna alle soorten wijzigingen online doorgeven die geen notarisakte behoeven zoals:

Wijzigen rechtspersoon

• wijzigen gegevens rechtspersoon;

• ontbinding en beëindiging.

Wijzigen vestiging

• wijzigen gegevens bestaande vestiging;

• nieuwe vestiging.

Wijzigen functionaris

Onder functionaris vallen onder meer bestuurders, gemachtigden, commissarissen en enig

aandeelhouders.

• wijzigen gegevens bestaande functionaris, bijvoorbeeld bevoegdheid;

• nieuwe functionaris;

• uittreden functionaris.

Interesse om online registraties te doen?

Als U interesse heeft om ook online registraties te doen, neem dan contact op met ons Service Center, tel. 088 585 40 40 (werkdagen van 8.30-17.00 uur) of mail naar orn-crm@kvk.nlExternal link.

Veel gestelde vragen

Welke opgaven kan ik niet online registreren?

alle opgaven waarvoor een akte nodig is;

onderlinge waarborgmaatschappij, kerkgenootschap;

fusies en splitsingen (en voorstellen);

juridische omzettingen;

opgaven voor een rechtspersoon waar u niet voor gemachtigd bent.

Vervangt deze service alle papieren opgaven?

Nee, enkele mutaties worden nog niet ondersteund. Voor die mutaties zult u nog de KvK

formulieren moeten gebruiken.

Welke techniek heeft u nodig om online te registreren?

Windows of Apple besturingssysteem, internettoegang en internetbrowser (bij voorkeur

Internet Explorer 9 of hoger), Java, versie 1.6.23 of hoger, Pdf-reader, PKI-Overheid

Persoonsgebonden Organisatie certificaat en een eHerkenningsmiddel en machtiging.

Zijn er kosten aan de online service verbonden?

Nee, er zijn geen kosten aan verbonden.

Wanneer kan ik online registraties doen ?

De service is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar.

Hoe snel wordt mijn online registratie verwerkt?

De online registraties worden in de regel binnen 8 uur na indienen binnen kantoortijden

verwerkt in het Handelsregister.

Krijg ik een bevestiging als ik mijn online registratie heb ingediend?

U krijgt online een bevestiging als de registratie verwerkt is. U kunt een pdf downloaden

van uw registratie.

Krijg ik een uittreksel?

U kunt direct aangeven of u een uittreksel wilt ontvangen. U krijgt deze per post

toegestuurd.

Hoe weet ik dat de service veilig is?

U ondertekent met een door de overheid goedgekeurd certificaat, dit is de elektronische

handtekening. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd.

Welk eHerkenningsmiddel heb ik nodig voor toegang?

Met een eHerkenningsmiddel van ten minste niveau 2 (EH2) kunnen wij u toegang geven

tot de service voor het online registreren.

Hoe kom ik aan een eHerkenningsmiddel ?

U kunt hiervoor terecht bij één van de eHerkenningsmiddelen uitgevers. Kijk voor meer

info op www.eherkenning.nlExternal link.

Welk certificaat heb ik nodig om een digitale handtekening te zetten ?

Een PKI-Overheid Persoonsgebonden Organisatie certificaat van een PKI-O Organisatie

leverancier.

Hoe kom ik aan een Organisatiecertificaat?

Meer informatie over het aanvragen van een PKI-Overheid Persoonsgebonden Organisatie certificaat vind u op www.logius.nlExternal link.

Waar kan ik met mijn vragen terecht ?

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Service Center, tel. 088 585 40 40

(werkdagen van 8.30-17.00 uur) of mail naar orn-crm@kvk.nl.

Zie ook

• Wie mag de inschrijving doorgeven?

• Online registreren Handelsregister voor notariskantoren

Deze informatie is geplaatst door

KVK