Onroerendezaakbelasting (ozb)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

Als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. De ozb bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. Degene die het pand op 1 januari van het jaar bezit of gebruikt, moet de belasting betalen.

Eigenarenbelasting en gebruikersbelasting betalen

Bent u eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand? Dan moet u eigenarenbelasting en meestal ook gebruikersbelasting betalen. Voor woningen hoeft u alleen eigenarenbelasting te betalen. Uitgangspunt voor de hoogte van de belasting is de waarde van het pand. De gemeente taxeert het pand om de WOZ-waardeExternal link (Wet Waardering Onroerende Zaken) te bepalen.

Hoeveel ozb moet u betalen?

De gemeente stelt een ozb-percentage vast. Dat percentage van de WOZ-waarde van uw pand is het bedrag aan ozb dat u moet betalen. U krijgt automatisch een aanslag van de gemeente toegestuurd.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven