Ontslagprocedures

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Er zijn verschillende ontslagprocedures. Een ontslag is alleen geldig als u daarvoor de juiste ontslagprocedure volgt. De kantonrechter en UWV beoordelen vooraf of u zich houdt aan de procedure. Dit heet een preventieve toets. De tijd die dit kost komt in mindering op de opzegtermijn. Wel moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven.

Wanneer welke ontslagprocedure?

Ontslag via UWV

  • Als uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt is.
  • Bij bedrijfseconomisch ontslag. Hierbij is het mogelijk dat een onafhankelijke en onpartijdige cao-commissie, in plaats van UWV, de preventieve toets uitvoert.

Ontslag via kantonrechter

Ontslag om alle andere redenen. Bijvoorbeeld wegens onvoldoende functioneren van uw werknemer of door een verstoorde arbeidsverhouding.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Hierbij maakt u samen met uw werknemer afspraken over het ontslag. Wat is bijvoorbeeld de einddatum? En krijgt uw werknemer een vergoeding? Die afspraken moet u schriftelijk vastleggen in een beÃĢindigingsovereenkomst. Uw werknemer krijgt 14 dagen bedenktijd. Ook deze afspraak zet u in de beÃĢindigingsovereenkomst. Doet u dit niet? Dan krijgt uw werknemer 21 dagen bedenktijd.

Collectief ontslag en sociaal plan

Ontslaat u binnen 3 maanden om bedrijfseconomische redenen 20 of meer werknemers? En allemaal binnen hetzelfde werkgebied? Dan is er sprake van collectief ontslag. De collectieve regelingen en voorzieningen voor het vertrekkende personeel legt u vast in een sociaal plan.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid