Ontslagvergoeding overeenkomen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kunt u een ontslagvergoeding afspreken met uw medewerker. Een transitievergoeding is niet verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden. De fiscale regelsExterne link hangen af van de soort ontslagvergoeding: bijvoorbeeld periodieke uitkeringen of een bedrag ineens.

Periodieke uitkeringen (stamrechten)

Betaalt u een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon aan uw werknemer? Dit kunt u doen in de vorm van een stamrecht (een aanspraak op periodieke uitkeringen). U kunt de ontslaguitkering alleen toekennen in de vorm van een belaste uitkering; de stamrechtvrijstelling is vervallen.

Gouden handdruk

Geeft u uw medewerker bij ontslag een som geld mee? Dan is er sprake van een gouden handdrukExterne link. Dit bedrag is geen loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw geldt de gouden handdruk wel als loon.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven