Subsidie OP EFRO (Noord-Nederland)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw mkb-bedrijf gevestigd in Noord-Nederland? Dan kunt u via het Operationeel Programma EFRO (OP EFRO) subsidie aanvragen als u werkt aan innovatie en het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen.

OP EFRO is het Europese programma van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hierin werken de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en de gemeentes Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen samen.

Hoe kunt u aanvragen?

Het programma loopt van 2014 t/m 2020. Er zijn verschillende momenten waarop u de subsidie kunt aanvragen bij SNN.Externe link

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven