Subsidie OP EFRO (Noord-Nederland)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw mkb-bedrijf gevestigd in Noord-Nederland en werkt u aan innovatie? En ook aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor uw projecten via het Operationeel Programma EFRO (OP EFRO). OP EFRO is het Europese programma van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hierin werken de volgende provincies en gemeenten samen:

  • provincie Drenthe
  • provincie Friesland
  • provincie Groningen
  • gemeente Assen
  • gemeente Emmen
  • gemeente Leeuwarden
  • gemeente Groningen

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking nadat uw project is goedgekeurd door onafhankelijke experts. Zij adviseren vooraf of uw project voldoet aan de eisen. U kunt tot en met 2020 gebruik maken van het programma. Er zijn verschillende momenten waarop u aanvraagt.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt subsidie aan bij SNN.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven