Subsidie OP-Oost

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw mkb-bedrijf gevestigd in Gelderland of Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen voor innovatieve en duurzame projecten. Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP-Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van Overijssel en Gelderland. De activiteiten worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Wanneer komt u in aanmerking?

De subsidie is voor projecten en samenwerkingsverbanden die als prioriteit hebben:

  • onderzoek versterken en technologische ontwikkelingen en innovatie bevorderen
  • meer groene groei door innovatie en efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen

En die zich richten op deze sectoren:

  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
  • gezondheid
  • agrofood
  • energie- en milieutechnologie inclusief biobased (koolstofarme economie inclusief slimme groei)
  • crossovers tussen deze sectoren
  • crossovers met ondersteunende sectoren zoals ICT, water, chemie, creatieve sector en maakindustrie

Hoe vraagt u aan?

U vraagt de subsidie aan bij OP-Oost.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven