OP-Oost

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw mkb-bedrijf gevestigd in Gelderland of Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen voor innovatieve projecten. Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP-Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van Overijssel en Gelderland. De activiteiten worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven