Dit artikel is gerelateerd aan:

Openbaar overzicht van adviseurs met vergrijpboete

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Bent u belastingadviseur of laat u uw belastingzaken door iemand anders doen? Belastingadviseurs die met opzet een verkeerde of onvolledige belastingaangifte doen, kunnen daarvoor een vergrijpboete krijgen. De Belastingdienst mag vanaf 2020 openbaar maken welke belastingadviseur een vergrijpboete heeft gekregen. Door de gegevens openbaar te maken wil het kabinet belastingontduiking en -fraude tegengaan.

Over het algemeen gaat het om belastingadviseurs, maar het kunnen ook andere dienstverleners zijn zoals notarissen, accountants en advocaten. De gegevens van de overtreder staan tot 5 jaar op de website van de Belastingdienst.

Voor wie?

  • Belastingadviseurs, notarissen, accountants, advocaten
  • Ondernemers die belastingzaken uitbesteden

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven