Openbaarmaking handhaving- en inspectiegegevens

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

De handhaving- en inspectiegegevens van de Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitExternal link, de Inspectie voor de GezondheidszorgExternal link en de Inspectie Jeugdzorg worden straks openbaar gemaakt. Bijvoorbeeld inspectieresultaten bij bepaalde bedrijfstakken of de veiligheid van producten.

Voor wie?

  • alle bedrijven

Wanneer?

Wanneer de wijziging in werking treedt, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven