Oprichting van een zwembad of recreatieplas melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een zwembad aanleggen, uitbreiden of veranderen? En heeft dat gevolgen voor de indeling van de inrichting, de waterbehandeling of het maximum aantal bezoekers? Dan moet u dat melden bij de provincie. De meldingsplicht geldt ook voor het terrein en de gebouwen die erbij horen. Gaat u een recreatieplas exploiteren? Dan moet u dit ook melden.

Melding doen bij provincie

U doet de melding bij de provincie 3 maanden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Dan doet u de melding 3 maanden voor u begint met uw werkzaamheden.

Digitaal melding doen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de melding oprichten, wijzigen of uitbreiden badinrichting digitaal doen bij de provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven