Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst voor ondernemers en werkgevers

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

De Belastingdienst neemt maatregelen om u te helpen bij betalingsproblemen door de coronacrisis en om extra kosten te voorkomen. Er zijn maatregelen voor ondernemers in het algemeen en voor werkgevers in het bijzonder. Daarnaast geeft de Douane informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor douanezaken.

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Bijzonder uitstel van betaling

Als u bijzonder uitstel van betaling heeft, dan mag u dat verlengen tot en met 31 december 2020. U hoeft daarna pas vanaf 1 juli 2021 te beginnen met aflossen. U mag daar 36 maanden over doen. Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente

De invorderingsrente is tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dat betekent dat u bijna geen rente betaalt over een belastingschuld. Dit verlaagde tarief geldt in ieder geval tot 1 december 2021.

Belastingrente was 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Deze percentages waren ook verlaagd naar bijna 0%. Vanaf 1 oktober 2020 is de belastingrente 4% voor alle belastingen, ook voor de vennootschapsbelasting. U betaalt belastingrente als de Belastingdienst een aanslag te laat kan vaststellen, bijvoorbeeld doordat u te laat of onjuist aangifte doet.

Lees meer over de tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

Geen btw op mondkapjes

Van 26 mei 2020 tot en met 31 december 2020 bent u geen btw verschuldigd over de levering van mondkapjes. Als u mondkapjes verkoopt, kunt u de btw die u betaald heeft nog steeds aftrekken als voorbelasting. De overheid wil zo mondkapjes goedkoper maken omdat mondkapjes vanaf 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer.

Urencriterium wordt versoepeld

Voor aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve, moet u aan het urencriterium voldoen. Om daaraan te voldoen, moet u per jaar ten minste 1.225 uren besteden aan werk voor uw onderneming. Door de coronacrisis haalt u dit misschien niet. U loopt dan de aftrekposten mis. De Belastingdienst wil dit voorkomen met een versoepeling van het urencriterium.

Coronareserve in de vennootschapsbelasting

Verwacht u in 2020 een verlies vanwege de coronacrisis? Dan mag u dat verlies al in de aangifte 2019 verrekenen. Dat doet u met een fiscale coronareserve. Dat kan helpen om er voor te zorgen dat u voldoende geld in kas houdt.

TOGS en TVL onbelast

Heeft u eenmalige Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) van € 4.000 ontvangen? Of een de Tegemoetkoming Vaste Lasten? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast.

Btw-maatregelen om zorgsector te helpen

Er gelden tijdelijk bijzondere regels voor de btw bij schenking medische hulpgoederen. Daarnaast valt het uitlenen van zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van de btw. Deze maatregelen gelden van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Verlaagd btw-tarief voor sportlessen en wattenstaafjes

Vanaf 1 juli zijn de sportscholen weer open. Daarom geldt het verlaagd tarief van 9% alleen nog voor actieve sportbeoefening ín een sportaccomodatie. Voor online sportlessen gold het verlaagde btw-tarief van 9% van 16 maart tot 1 juli 2020.

Steriele wattenstaafjes en verbandmiddelen die worden gebruikt voor geneeskundige doelen, zoals bij het testen op COVID-19, zijn belast met 9% btw.

Meer tijd voor wijzigen rechtsvorm

Als u de rechtsvorm van uw onderneming wilt wijzigen, of bij een fusie of splitsing, kunt u er in sommige gevallen langer over doen om dat te regelen. Lees meer over de verlenging van de termijnen op belastingdienst.nl.

Belastingmaatregelen voor werkgevers

Vergoeding mondkapjes onbelast

U mag mondkapjes voor uw werknemers onbelast vergoeden. Deze kosten horen tot de kosten van reizen met het openbaar vervoer, omdat mondkapjes vanaf 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer. Onbelaste vergoedingen zijn onderdeel van de werkkostenregeling.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling mag u een deel van het fiscale loon gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Voor het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt dit in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Boven € 400.000 blijft het percentage 1,2%. U kunt de verruiming bijvoorbeeld gebruiken voor een attentie voor uw werknemers, of voor voorzieningen om thuis te werken.

Verlaging gebruikelijk loon

Bent u aanmerkelijkbelanghouder, bijvoorbeeld van een bv of nv? Dan bepaalt de gebruikelijkloonregeling hoe hoog uw loon ten minste moet zijn. Over dit loon houdt uw vennootschap loonheffingen in. Daalt uw omzet door de coronacrisis? Dan mag u voor 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Daardoor hoeft u minder loonheffingen in te houden. Lees of u aan de voorwaarden voldoet voor de verlaging gebruikelijk loon.

Maatregelen om lage ww-premie toe te passen

Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat u als werkgever door de coronacrisis onnodig de hoge ww-premie moet betalen. Het gaat daarbij om verlenging van de termijn voor schriftelijke vastlegging, en om behoud van de lage premie bij overwerk.

Versoepeling regels loonheffingen en reiskostenvergoeding

Er gelden tijdelijk soepeler regels voor:

Heeft u meer vragen over loonheffingen? Vind het antwoord op Vragen en antwoorden over loonheffingen in verband met de coronacrisis.

Alle coronamaatregelen van de Belastingdienst

Lees over alle maatregelen voor burgers en bedrijven op belastingdienst.nl.

Gevolgen coronacrisis voor douanezaken

Bij de import en export van producten moet u rekening houden met maatregelen van de Douane. Kijk waar u aan moet denken bij invoer van mondkapjes.

Heeft u door de coronacrisis problemen met wettelijke termijnen, vergunningen of betalingen? De Douane ondersteunt ondernemers met een maatregelenpakket.

Blijf op de hoogte van de gevolgen van het coronavirus voor douanezaken.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst