Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst voor ondernemers en werkgevers

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

De Belastingdienst neemt maatregelen om u te helpen bij betalingsproblemen door de coronacrisis en om extra kosten te voorkomen. Er zijn maatregelen voor ondernemers in het algemeen en voor werkgevers in het bijzonder. Daarnaast geeft de Douane informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor douanezaken.

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Uitstel van betaling

U kunt tijdelijk makkelijker en sneller uitstel van betaling aanvragen. Dat kan in ieder geval tot 1 oktober 2020. Ook kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.

Geen btw op mondkapjes

Vanaf 25 mei bent u geen btw verschuldigd over de levering van mondkapjes. Als u mondkapjes verkoopt, kunt u de btw die u betaald heeft nog steeds aftrekken als voorbelasting. Deze maatregel duurt in ieder geval tot 1 september. De overheid wil zo mondkapjes goedkoper maken omdat mondkapjes vanaf 1 juni verplicht worden in het openbaar vervoer. De regelgeving wordt nog uitgewerkt.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente

De invorderings- en belastingrente worden tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dat betekent dat u bijna geen rente betaalt als u bijvoorbeeld een aanslag te laat betaalt.

Urencriterium wordt versoepeld

Voor aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve, moet u aan het urencriterium voldoen. Om daaraan te voldoen, moet u per jaar ten minste 1.225 uren besteden aan werk voor uw onderneming. Door de coronacrisis haalt u dit misschien niet. U loopt dan de aftrekposten mis. De Belastingdienst wil dit voorkomen en versoepelt daarom zoveel mogelijk de regels.

Coronareserve in de vennootschapsbelasting

Verwacht u in 2020 een verlies vanwege de coronacrisis? Dan mag u dat verlies al in de aangifte 2019 verrekenen. Dat doet u door een fiscale coronareserve te vormen. Dat kan helpen om er voor te zorgen dat u voldoende geld in kas houdt.

TOGS onbelast

De eenmalige Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) van € 4.000 is onbelast.

Btw-maatregelen om zorgsector te helpen

Voor de uitleen van zorgpersoneel en voor schenking van medische hulpgoederen gelden tijdelijk bijzondere regels. De periode en voorwaarden staan bij de belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers op belastingdienst.nlExterne link.

Btw-tarief verlaagd voor online sportlessen en wattenstaafjes

Voor online sportlessen geldt tijdelijk het verlaagde btw-tarief van 9%. Normaal geldt dit tarief alleen voor sporten in een sportaccommodatie. Maar veel sportscholen bieden nu online sportlessen aan zodat mensen thuis deze lessen kunnen volgen.

Steriele wattenstaafjes die worden gebruikt voor geneeskundige doelen, zoals bij het testen op COVID-19, zijn belast met 9% btw.

Meer tijd voor wijzigen rechtsvorm

Als u de rechtsvorm van uw onderneming wilt wijzigen, of bij een fusie of splitsing, kunt u er in sommige gevallen langer over doen om dat te regelen.

Lees alles over de belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgeversExterne link.

Belastingmaatregelen voor werkgevers

Vergoeding mondkapjes onbelast

U mag mondkapjes voor uw werknemers onbelast vergoeden. Deze kosten horen tot de kosten van reizen met het openbaar vervoer, omdat mondkapjes vanaf 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer. Onbelaste vergoedingen zijn onderdeel van de werkkostenregeling.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling mag u een deel van het fiscale loon gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Voor het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt dit in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Boven € 400.000 blijft het percentage 1,2%. U kunt de verruiming bijvoorbeeld gebruiken voor een attentie voor uw werknemers, of voor voorzieningen om thuis te werken.

Verlaging gebruikelijk loon

Bent u aanmerkelijkbelanghouder, bijvoorbeeld van een bv of nv? Dan bepaalt de gebruikelijkloonregeling hoe hoog uw loon ten minste moet zijn. Over dit loon houdt uw vennootschap loonheffingen in. Daalt uw omzet door de coronacrisis? Dan mag u voor 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Daardoor hoeft u minder loonheffingen in te houden. De voorwaarden staan bij de belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers op belastingdienst.nlExterne link.

Maatregelen om lage ww-premie toe te passen

Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat u als werkgever door de coronacrisis onnodig de hoge ww-premie moet betalen. Het gaat daarbij om verlenging van de termijn voor schriftelijke vastlegging, en om behoud van de lage premie bij overwerk.

Versoepeling regels loonheffingen en reiskostenvergoeding

Er gelden tijdelijk soepeler regels voor:

  • de loonheffingen van grensarbeiders
  • de vergoedingen van thuiswerkende werknemers
  • de administratie van loonheffingen

Lees alles over de belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgeversExterne link.

Gevolgen coronacrisis voor douanezaken

Bij de import en export van producten moet u rekening houden met maatregelen van de Douane. Kijk waar u aan moet denken bij invoer van mondkapjes en andere beschermingsmiddelenExterne link.

Heeft u door de coronacrisis problemen met wettelijke termijnen, vergunningen of betalingen? De Douane ondersteunt ondernemers met een maatregelenpakketExterne link.

Blijf op de hoogte van de gevolgen van het coronavirus voor douanezakenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst