Dit artikel is gerelateerd aan:

Parallelimport (zonder toestemming van de producent)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Wilt u producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) importeren en verkopen? Dat mag alleen als u daarvoor toestemming heeft van de producent. Import zonder toestemming heet parallelimport. Is een bepaald type product van een producent in de EER via een officieel distributiekanaal in de handel gebracht? Dan mag u het daarna binnen de EER vrij verhandelen.

De straffen op parallelimport variëren van een schadevergoeding tot vernietiging van de voorraad artikelen.

Parallelimport medicijnen

Op medicijnen is het verbod op parallelimport niet van toepassing. Wilt u als parallelimporteur geneesmiddelen in de handel brengen? Dan heeft u een parallelhandelsvergunning nodig van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven