Personeel extra belonen door ruimere werkkostenregeling (WKR)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Heeft u personeel? U kunt uw werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). U kunt vanaf 2020 tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan uw personeel.

U mag ook iets vergoeden waar uw werknemers privé voordeel van kunnen hebben. Bijvoorbeeld een sportabonnement of kerstpakket.

Op dit moment mag u onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom (het loon van alle medewerkers samen). Dit is de vrije ruimte. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Andere verruimingen

Vrijstelling voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bepaalde vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Deze vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’. Vanaf 2020 komt er een gerichte vrijstelling bij: de kosten van een aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Afrekening mag later

Vergoedt of verstrekt u meer dan het bedrag van de vrije ruimte? Dan betaalt u over dat gedeelte belasting. Voortaan mag u dit later afrekenen: uiterlijk bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar in plaats van het eerst aangiftetijdvak.

Korting op eigen producten

U mag uw personeel 20% korting geven op producten uit uw bedrijf met een maximum van € 500 per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde van eigen producten voortaan aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde inclusief btw.

Voor wie?

  • ondernemers met personeel

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven