Dit artikel is gerelateerd aan:

Personeel extra belonen door ruimere werkkostenregeling (WKR)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat is er veranderd?

Heeft u personeel? U kunt uw werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). U kunt vanaf 2020 tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan uw personeel.

U mag ook iets vergoeden waar uw werknemers privé voordeel van kunnen hebben. Bijvoorbeeld een sportabonnement of kerstpakket.

In 2019 mocht u onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom (het loon van alle medewerkers samen). Dit is de vrije ruimte. Deze vrije ruimte is op 1 januari 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het oude percentage van 1,2% gelden.

Andere verruimingen

Vrijstelling voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bepaalde vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Deze vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’. Op 1 januari 2020 is er een gerichte vrijstelling bijgekomen: de kosten van een aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Afrekening mag later

Vergoedt of verstrekt u meer dan het bedrag van de vrije ruimte? Dan betaalt u over dat gedeelte belasting. Voortaan mag u dit later afrekenen: uiterlijk bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar in plaats van het eerst aangiftetijdvak.

Korting op eigen producten

U mag uw personeel 20% korting geven op producten uit uw bedrijf met een maximum van € 500 per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde van eigen producten voortaan aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde inclusief btw.

Voor wie?

  • ondernemers met personeel

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2020.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven