Dit artikel is gerelateerd aan:

Premiekorting voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premieExterne link. Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt premiekorting en loonkostensubsidie combineren.

Ontvangen premiekorting eenvoudiger

Het is eenvoudiger geworden om voor werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten premiekorting te krijgen. U was tot 1 januari 2018 zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Nu keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar.

De Belastingdienst kijkt niet alleen naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting die u afdraagt. Ook als klein bedrijf heeft u daardoor eerder recht op de volledige premiekorting.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

U kunt gebruik maken van het lage-inkomensvoordeelExterne link (LIV). Hiermee kunt u werknemers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst nemen en houden..

Regelhulp

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. De Regelhulp financieel cv is er voor werkgevers en werknemers:

  • Bent u werkgever en wilt u een werknemer aannemen? Dan kunt u met de Regelhulp financieel cvExterne link checken of er financiële regelingen voor u gelden. U komt ook te weten hoe hoog uw voordeel is.
  • Werknemers kunnen met de Regelhulp financieel cvExterne link ontdekken welke financiële regelingen gelden voor hun werkgever. De Regelhulp geeft een overzicht die de werknemer als financieel cv mee kan sturen met zijn sollicitatie.

Wanneer komt u in aanmerking?

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven