Provinciale Omgevingsverordening (POV) en ontheffing Wet milieubeheer

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Wilt u handelingen verrichten die in de Wet milieubeheer verboden zijn? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een ontheffing krijgen bij de provincie.

Lees meer over de POV bij uw provincie

Zoeken

  Elke provincie heeft een Provinciale Omgevingsverordening (POV). In de POV kunnen provincies extra regels opnemen voor bepaalde omgevingsproblemen. U mag geen handelingen verrichten die in de Wet milieubeheer verboden zijn. Wilt u dat toch? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een ontheffing krijgen bij de provincie.

  Verzoek handhaving milieubeheer

  Vindt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u een verzoek tot handhaving Wet milieubeheer doen bij de provincie.

  Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u een ontheffing wet milieubeheer met de berichtenbox aanvragen. Dat geldt ook voor een verzoek tot handhaving wet milieubeheer. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven