Dit artikel is gerelateerd aan:

Rechten van werknemers bij bedrijfsovername

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Als u een bedrijf met personeel overneemt, dan behouden de werknemers bepaalde rechten. Zo behouden zij hun salaris, verlofdagen en alles wat er verder is afgesproken in hun oude arbeidscontract. Lees hier wat de rechten van de werknemers zijn.

Arbeidscontracten

U mag de overgenomen arbeidscontracten niet veranderen en geen medewerkers ontslaan. Het personeel heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals zijn afgesproken. De vorige werkgever is nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor het naleven van het arbeidscontract.

Cao

Geldt bij de oude werkgever een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan blijft deze gelden totdat de cao (of de algemeen verbindend verklaring ervan) afloopt. Daarna mag u de arbeidsvoorwaarden veranderen.

Pensioen van personeel

Na de overname brengt u de werknemers onder in uw eigen pensioenregeling. Zij houden recht op het pensioen dat zij al hebben opgebouwd. Heeft u geen pensioenregeling? Dan moet u doorgaan met de pensioenregeling van de vorige werkgever.

Let op: Ga na of de werkgever de premies voor alle opgebouwde pensioenrechten heeft betaald. Als dit niet zo is, kan de pensioenuitvoerder u hiervoor aanspreken.

Personeelsdossiers overdragen

Bij een bedrijfsovername mag de werkgever de personeelsdossiers aan u overdragen. Hierbij gelden de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens om de privacy van de werknemers te beschermen.

Werknemer mag weigeren

Bij een bedrijfsovername is het personeel niet verplicht om mee te gaan. Een werknemer die niet mee wil, moet zelf ontslag nemen. Dit betekent voor de werknemer het einde van het dienstverband en heeft dan meestal geen recht op WW.

Werknemers voorbereiden op bedrijfsovername

De werkgever moet het personeel ruim van tevoren informeren over de verkoop van het bedrijf. En u moet uw personeel op tijd informeren over de komst van de nieuwe collega’s. Mogelijk moet u de ondernemingsraad, vakorganisaties of UWV betrekken bij de voorbereiding. Dat hangt af van de omvang en situatie van de overname. Vraag hierover op tijd advies bij een organisatie die is gespecialiseerd in overnames en bedrijfsfusies.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven