Dit artikel is gerelateerd aan:

Rechten van werknemers bij bedrijfsovername

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Als u een bedrijf overneemt, dan neemt u ook het personeel over. Uitgangspunt bij de overname is dat er voor het personeel niets verandert. U mag de arbeidscontracten niet wijzigen en geen medewerkers ontslaan. Het personeel heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de werknemers die al in uw bedrijf werken en de overgenomen werknemers. De oude werkgever is nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor naleving van het arbeidscontract.

Cao

Geldt bij de oude werkgever een cao? Dan blijft deze gelden totdat de cao (of de algemeen verbindend verklaring ervan) afloopt. Daarna mag u de arbeidsvoorwaarden veranderen. De oude werkgever is hiervoor dan niet aansprakelijk.

Pensioen van personeel

Vanaf het moment van de overname brengt u de werknemers onder in uw eigen pensioenregeling. Zij houden wel recht op het pensioen dat zij al hebben opgebouwd. Heeft u geen pensioenregeling? Dan moet u de pensioenregeling van de oude werkgever voortzetten.

Let op: Ga na of de oude werkgever de premies voor alle opgebouwde pensioenrechten heeft betaald. Als dit niet zo is, kan de pensioenuitvoerder u hiervoor aanspreken.

Personeelsdossiers overdragen

Bij een bedrijfsovername mag de oude werkgever zijn personeelsdossiers aan u overdragen. Daarbij gelden bepaalde regels om de privacy van uw overgenomen werknemers te beschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier meer informatie over.

Verzet tegen de overname

Bij een bedrijfsovername is het personeel niet verplicht om mee te gaan. Een werknemer die niet wil, moet bij voorkeur een schriftelijke verklaring bij u indienen. Hieruit moet duidelijk blijken dat hij ervoor kiest het contract te beëindigen. Dit betekent het einde van het dienstverband zonder recht op WW. Een mondelinge verklaring alleen is onvoldoende.

Voorbereiden op de bedrijfsovername

Maak een risico-inventarisatie en let daarbij op zaken als arbeidsvoorwaarden en ziekteverzuim. Mogelijk moet u de ondernemingsraad, vakorganisaties of UWV betrekken bij het proces. De betrokken werknemers hebben recht op informatie bij overname van een onderneming. De koper en verkoper informeren beiden hun eigen werknemers.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven